”Ei kilpaile markkinoilla” (FL mielipide 22.4.2020)

Kirjoitus on julkaistu yhteistyössä Antti Alasentien (kok) ja Minna Nissilän (kesk) kanssa Forssan Lehden Mielipide -palstalla 22.4.2020 (viitattu 23.4.2020)

Otsikko on suora lainaus Forssan Lehdestä 16.3. Loimijoen Kuntapalvelut Oy (Loiku) ei artikkelin mukaan kilpaile markkinoilla. Päättäjien ja virkamiesten olisi syytä kuitenkin ymmärtää, että kuntaomisteinen palvelutuotantoyritys vaikuttaa ja kilpailee käytännössä aina vapailla markkinoilla.

Markkinoiden näkökulmasta Loiku on omistajakuntiensa muodostama monopoli, jonne muilla toimijoilla ei ole asiaa. Kuntaomistajat voivat hankkia yhtiöltä palveluita ilman kilpailutusta. Otsikossa piileekin totuuden siemen – Loikun osakkeenomistajana hankintoja ei tarvitse kilpailuttaa, ei siis kilpailla markkinoilla!

Se, että palveluhankintaa ei tarvitse kilpailuttaa, ei tarkoita, etteikö se kilpailisi markkinoilla. Kun kunta hankkii palvelunsa omistamaltaan kuntayhtiöltä, alueellinen kysynnän kaventuminen rajaa paikallisten yrittäjien kasvumahdollisuuksia.

Loikun palvelutuotanto on monilta osin sellaista, jonka voisi hankkia vapailta markkinoilta. Hankinnat on mahdollista kilpailuttaa siten, että paikallisilla palveluntuottajille olisi aito mahdollisuus menestyä kilpailutuksessa. Näin toimien antaisimme paikallisille toimijoille paremmat mahdollisuudet kasvaa ja kehittää toimintaansa. Siis menestyä.

Paikallisen yrityksen menestyksellä on suora vaikutus seutukuntiemme talouteen mm. työllisyyden ja verotulokertymien myötä. Loikun tavoite taas on tuottaa omistajilleen ”tehokkaasti kilpailukykyisiä palveluita”. Kuntayhtiöllä ei ole (toivottavasti!) kasvu- ja laajentumishakuista strategiaa ja näin ollen menestyvän yrityksen tuomaa positiivista kertymäketjua ei edes voi syntyä.

Tammelan kunnanhallitus teki 19.3. linjakkaan päätöksen palauttamalla Loikulle ulkoistettavaksi esitetyn palkkahallinnon kilpailutuksen takaisin valmisteluun. Prosessissa herätti ihmetystä erityisesti se, että hankinnan kilpailuttaminen oli ulkoistettu Loikulle. Siis sama yhtiö, joka lopulta voitti kilpailutuksen, kilpailutti ensin muita toimijoita kuntien puolesta. Missään vaiheessa prosessia kunnat eivät yhtenä kokonaisuutena käyneet aitoa, riippumatonta markkinavuoropuhelua.

Päätöksenteko lienee palkkahallintoasiassa Tammelassakin taas pian edessä. Nimittäin loppuvuodesta 2020 kerrotaan tuen loppuvan kunnan nykyisin käyttämästä palkkahallinnon ohjelmistosta – joku siis tulee vetämään töpselin irti? Palkkahallinnon ulkoistusprosessi on ollut Tammelassa käynnissä noin kaksi vuotta – siitä huolimatta vaikuttaa siltä, että päätöksenteko täytyy jälleen tehdä kiireellä.

Tärkeä asia ymmärtää palkkahallintoasiassa on Loikun valinnan myötä seuraava osakkeenomistajuus. Siirtymällä Loikun osakkeenomistajaksi Tammelan kunta saa koko Loikun palveluntarjonnan käyttöönsä, ilman ”hankalia” kilpailutuksia. Kuntalain vaatima yhden osakkeen ostaminen ei kuitenkaan anna Tammelan kunnalle minkäänlaista päätösvaltaa Loikussa, sillä enemmistö osakkeista ja päätösvallasta säilyy Forssan kaupungille.

Näinköhän tässä käy, että tulevaisuudessa yhä suurempi osa Tammelan kunnan hankinnoista siirtyy vapailta markkinoilta kuntayhtiölle ja päätösvalta palvelutuotannosta ulkoistetaan samalla Forssan kaupungille?

Ilkka Tuovinen

Minna Nissilä

Antti Alasentie

yrittäjät, kunnanvaltuutetut

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.