FL Mielipide 6.4.2018: Tammelan taloudesta ja tulevaisuudesta

 

Kirjoitus on julkaistu Forssan Lehden Mielipide -palstalla 6.4.2018

Alustukseksi hieman talouden käänteitä, sen verran reippaita ja radikaaleja ne ovat olleet. Tammelan tilinpäätöksen vuodelta 2017 arvioitiin vielä syksyllä 2017 muodostuvan noin 700,000 € alijäämäiseksi, pahimmissa uhkakuvissa esitettiin jopa 1,5 M€:n alijäämää. Näinä synkkinä hetkinä kunnanhallitus tilasi konsultilta esityksen talouden tasapainottamiseksi.

Tilinpäätöksen valmistuttua kunta ylsi kuitenkin 401,073 €:n ylijäämään. Sattumalla, kuten aina, oli näppinsä pelissä, mutta verrattaessa talousarvioiden ja tilinpäätösten toteutumia edeltävän viiden vuoden ajalta, havaitaan että tilinpäätökset ovat keskimäärin toteutuneet 571,388 € talousarvioita paremmin.

Vuoden 2018 alussa, Tammi-Maaliskuun aikana Tammelan verotulot kasvoivat 472,892 € verrattuna vuoden 2017 vastaavaan ajankohtaan. Mikäli loppuvuoden osalta kykenemme ylläpitämään vuoden 2017 tason, verotulot kasvavat talousarvioon nähden lähes miljoonalla eurolla, joka kääntää koko vuoden 2018 tilinpäätöksen niukasti ylijäämäiseksi. Tämä sillä oletuksella, että talousarvion muut erät toteutuvat arvioidusti. Työttömyysastekin laski Helmikuun lopun 8,1%:iin vuoden takaisesta 10,4%:sta. Talouden positiivinen kehitys on todellakin saavuttanut Tammelan!

Tehtäessä kuntalaisten elämään radikaalisti vaikuttavia päätöksiä, reaaliaikainen ja mahdollisimman tarkka talouden tilannekuva on kaiken A ja O. Toteutuneiden talouslukujen myötä saavutettu suurempi taloudellinen liikkumavara tarkoittaa, että meidän vaaleissa valittujen valtuutettujen tulee ryhtyä aidosti yhdessä kehittämään kuntaamme entistäkin elinvoimaisemmaksi, entistäkin lapsiystävällisemmäksi, entistäkin yrittäjämyönteisemmäksi – siis tehdä Tammelasta vieläkin parempi paikka asua, elää ja yrittää. Suomen paras kuntahan me jo olemme, mutta ei tässä kai niin vaatimattomia olla, että tyydytään olemaan vain Suomen paras?

Meille kaikille valtuutetuille annettiin kuntavaaleissa kuntalaisilta erityisen arvokas mandaatti toteutettavaksi: ”Luottamushenkilön tulee edistää kunnan ja sen asukkaiden etua”. Käsitykset siitä, mikä edistää kunnan ja sen asukkaiden etua ovat erilaisia. Mutta me emme voi, emmekä me saa, ohittaa kuntalaisten enemmistön vaaleissa osoittamaa tahtotilaa kunnan tulevaisuuden suuntaviivojen määrittämisessä. Lähikoulujen sekä lasten ja nuorten palveluiden säilyttäminen ja kehittäminen olivat sellaisia asioita, joiden puolesta kuntalaisten enemmistö antoi äänensä. Tammelan kuntalaiskyselyn tulokset vuodelta 2015 vahvistavat tätä näkemystä.

Talouden tasapainottamisen ohjausryhmässä tehtiin arvokasta työtä, kun yritettiin ”keinoilla millä hyvänsä” saavuttaa työlle asetettuja tavoitteita: kahden miljoonan säästöt muutamassa vuodessa. Tämä oli siis työn tavoite, puhtaasti käyttötalouden menojen vähentäminen. Kehittämiseen ja elinvoimaan tähtäävien ratkaisujen hakeminen ei kuulunut hyväksytyn tarjouksen sisältöön. Ei siis ole asiallista moittia ohjausryhmää, konsultteja tai kunnan virkamiehiä siitä, että toimitettu paketti on mitä on. Sitä saa mitä tilaa.

Tasapainottamistyön tuloksia ei kuitenkaan pidä heittää hukkaan. Meille on annettu resepti katastrofiskenaarion varalta. Meidän jokaisen tehtävä valtuustossa on varmistaa, että sen voidaan antaa rauhassa raueta.

Meidän Tammela valtuustoryhmä

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.