Kauas kustannukset karkaavat

Kirjoitus on julkaistu Forssan Lehden Mielipide -palstalla 25.10.2021.

Tammelan kouluhankkeen kustannusarvio on noussut yli 14 M€:n. Summa ei sisällä kaikkea, mm. nykyisen koulun purkua. Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että hankkeen kokonaishintakattona pidetään valtuuston jo aiemmin päättämä 12,5M€. Kunnanjohtaja jätti hallituksen päätöksestä eriävän mielipiteen, josta lainaus: ”Tässä kohtaa on mielestäni ennen aikaista asettaa investoinnille hintakatto, koska sillä ohjataan suunnittelua väärään suuntaan.” Kunnanjohtaja jätti siis eriävän mielipiteen päätöksestä, jossa hallitus päätti noudattaa valtuuston päätöstä. Melko erikoista.

Tragikoomista asiassa on se, että kustannusylitys on ollut kunnanjohtajan tiedossa viimeistään kesäkuusta lähtien. Ylitys on kokonaisuudessaan yli kaksi miljoonaa. Ylitykseen ei ole reagoitu hankejohdossa sen vaatimalla vakavuudella, edes kunnanhallitukselle ei asiasta kerrottu ennen kuin se tuli esille ”Taloudellinen kantokyky” -raportista lokakuussa. Varsinaista kustannuslaskelmaa ei ole päättäjille esitelty. Erikseen vaatimalla tämä kesäkuussa laadittu laskelma meille lopulta toimitettiin sähköpostitse 5.10.2021.

Rakennushankkeen kustannukset määräytyvät pääosin hankkeen suunnitteluvaiheessa, tämä ei ole mikään mielipide vaan yleisesti tiedostettu fakta. Vielä toukokuussa 29.5. luimme Forssan Lehdestä, että uuden yhtenäiskoulun kokoluokka tulee olemaan noin 3000m2. Nyt puhutaan jo yli 5000m2 koulusta. Uudisrakennuksesta on pinta-alaltaan tulossa vastaavan kokoinen kuin nykyinen koulukeskuksen päärakennus, lämmin tilavuus lähes puolitoistakertainen. Miten tässä näin kävi?

Vaikka kustannusylitys oli tiedossa, suunnittelua jatkettiin ja nyt syyllistetään päättäjiä kunnanjohtajan sanoin ”suunnittelun hidastamisesta” (FL 22.10.) ja ”hirttäytymisestä miljooniin” (FL 15.10.). Olisiko peiliin katsomisen paikka, sen sijaan että haetaan syyllisiä niistä, joilla ei ole ollut mitään mahdollisuutta vaikuttaa prosessin etenemiseen, koska tieto on pidetty salassa? Kustannusten karkaaminen olisi voitu tuoda päätöksentekoon jo kuukausia sitten ja tehdä tarvittavat päätökset: suunnitelmien supistaminen, vaihtoehtoisten toteutustapojen tutkiminen, määrärahan korottaminen jne. Näin ei kuitenkaan tehty.

On selvää, että rakennustoimikuntamalli ei ole ollut toimiva hankejohdon työkalu. Kustannuskontrolli on pettänyt jo varhaisessa vaiheessa eikä tieto kulje. Ongelmien juurisyitä en lähde arvailemaan, mutta jatkoa ajatellen jokaisen on syytä suhtautua terveen kriittisesti siihen, millä tavoin ja minkälaisella kokoonpanolla hanketta johdetaan.

Muissa kunnissa kouluhankkeiden yhteydessä on tehty kunnan nettisivuille oma hankeosio, mihin kerätään syntynyt aineisto, tehdyt päätökset, suunnitelmat ja aikataulut julkisesti kaikkien nähtäville. Tammelassa on niin päättäjät kuin asukkaatkin pidetty pimennossa. Miksi näin?

Meidän Tammela -valtuustoryhmä

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.