Kunnan pitkäjänteinen kehittäminen on tulevaisuuden kannalta tärkein asia

Kirjoitus on julkaistu Forssan Lehden Mielipide -palstalla 21.10.2020.

Kun maailma ympärillä on murroksessa, huolellisuuteen ja kokonaisvaltaiseen harkintaan perustuva päätöksenteko korostuu. Jokainen kuntalainen tietää, että kuntatalous on kriisissä, eikä Tammela ole tässä asiassa poikkeus. Tarjoamalla ratkaisuja ongelmiin ja luomalla tulevaisuudenuskoa siihen, että kunta kykenee nyt ja tulevaisuudessa tarjoamaan kaikille erinomaisen toimintaympäristön, edistämme kaikkien hyvinvointia.

Välillä tuntuukin unohtuvan, että kunnan toimintaa kehitetään jatkuvasti ja paljon on myös saatu aikaan. Erinomainen esimerkki löytyy vesihuoltoavustuksista. Kunta ja vesihuoltoyhtiöt ovat yhteistyössä laatineet suunnitelman yhtiöiden talouden tervehdyttämiseksi. Taloussuunnitelman mukaan avustustarve lakkaisi v. 2025 jälkeen. Vuoden 2019 avustussumma oli vielä 250,000€ mutta jo ensivuonna enää 100,000€, suunta on laskeva.

Kehittämistä tulee jatkaa kaikilla sektoreilla. Kunnan tyhjänä olevista vuokra-asunnoista tulee irtautua. Tasearvon alaskirjaus kirpaisee kerran, mutta käyttötalousvaikutus näkyy välittömästi. Uusi omistaja ei tyhjää asuntoa katsele, vaan kunta saa pian asukaslisäystä. Yksittäisiä osakehuoneistoja kunnalla on peräti 27kpl, joka ei mielestäni ole tarkoituksenmukaista.

Kunnan asuntojen vuokraus tulee keskittää kunnan 100 %:sti omistamalle tytäryhtiölle. Näin voidaan tehostaa hallintoa, kunnossapitoa sekä parantaa kykyä reagoida markkinatilanteeseen. Vuokrasaatavien valvonta saadaan yhtenäisen prosessin alle, asia johon mm. tilintarkastaja kiinnitti huomiota.

Vaikuttavuudeltaan iso ratkaisu olisi Myllykylän koulun lakkauttaminen syksystä 2021 alkaen. Koulukuljetusten järjestäminen oppilaille on helpompaa kuin kunnan reuna-alueilla. Oppilaita voidaan osoittaa Koulukeskuksen lisäksi Teuron ja Portaan suuntaan. Koulun myynnin myötä kiinteistökulut poistuvat täysin ja käyttötalous kiittää, vaikka taseessa onkin odotettavissa alaskirjaus.

Avainasemassa on purkaa jäykkä, asuinosoitteeseen perustuva lähikoulumääritys. Lähtökohdaksi tulee ottaa vanhempien toive ensisijaisesta lähikoulusta. Päätösvalta lähikoulusta olisi sivistystoimessa, joka tarkastelisi kokonaisuutta huomioiden vanhempien toiveet, koulukuljetusten sujuvuuden, opetusryhmien koot ym. seikat, jotka vaikuttavat resurssien tasapainoiseen jakautumisen kouluyksiköiden välillä. Tällä tavoin voidaan vaikuttaa koko perusopetuksen kustannusrakenteeseen sekä lisätä yhdenvertaisuutta. Sivistystoimessa osataan arvioida ratkaisun vaikutukset.

Ajatus oppilaaksiottoalueiden poistamisesta ei ole omani, vastaavaa ovat visioineet niin viranhaltijat kuin luottamushenkilötkin. Nyt on aika lähteä viemään tätä ja muita em. asioita päätöksentekoon.

Myös uusia avauksia tarvitaan. Taloustoimikunta keräsi 2018 pitkän listan toimenpide-ehdotuksia kunnan elinvoiman kehittämiseksi. On korkea aika tuoda ehdotukset julki!

Ilkka Tuovinen

Kunnanhallituksen jäsen, valtuutettu

Meidän Tammela valtuustoryhmä


? Kuntavaalit 2021 ovat jo nurkan takana! Meidän Tammela on puolueista riippumaton vaikuttaja. Tule mukaan joukkoomme!

Yhteystietomme löydät täältä

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.