Meidän Tammela, kunnanvaltuusto 4.6.2018.

#Tammela #kunnanvaltuusto 4.6.2018: Yksityistie- ja vesihuoltoavustukset ym. avustuksia palautettiin, katujen kunnossapitoon, valaistukseen ja nurmialueiden hoitoon lisämäärärahoja. Kokouksen esityslista oli ilmeisen mielenkiinnoton, sillä niin yleisö kuin lehdistökin loistivat poissaolollaan. Harmi sinänsä, sen verran mielenkiintoisia puheenvuoroja kuultiin 😉 #meidäntammela


Tammelan kunnanvaltuuston kokous
Aika: 4.6.2018
Paikka: Kunnantalo, valtuustosali

Kokouksessa käsiteltiins siis vuoden 2017 tilinpäätös, tilintarkastuskertomus sekä puheenvuorojen perusteella mielenkiintoisimpana tarkastuslautakunnan arviointikertomus. Tarkastuslautakunnan kertomus nostattikin joukon kysymyksiä, joihin ei valitettavasti vastauksia tai kommentteja saatu.

Myös Ilkka kommentoi lyhyesti ko. kertomusta:

”Arviointikertomuksen sivulla 4. on virke ”Valtuutettujen osallistuminen seutukunnallisiin koulutuksiin on ollut toistaiseksi vähäistä ja näin toiminta hallintoelimissä on osittain halvaantunutta”.

Voisiko tarkastuslautakunnan edustajat avata tarkemmin mitä em. virkkeellä tarkoitetaan? Millä tavoin toiminta on halvaantunutta ja mitä hallintoelimiä se koskee?

Kyseisen virkkeen alla on listattu lautakuntia ja kerrottu havaintoja niiden toiminnasta. Ainoastaan sivistyslautakunnan kohdalla on esitetty kritiikkiä. Mielestäni kritiikki kuitenkin koskee sellaisia asioita, jotka eivät edes ole sivistyslautakunnan päätösvallassa. Käsittääkseni päätöksenteko on sivistyslautakunnassa edennyt normaalisti eikä asioita ole jätetty pöydälle muhimaan. Päätös on aina tullut ja asioissa menty eteenpäin.”

Valitettavasti kokouksessa läsnäolleet tarkastuslautakunnan puheenjohtaja tai kukaan jäsenistä ei kommentoinut sanallakaan esitettyjä kysymyksiä ja kommentteja. Tämä on sinänsä mielenkiintoista, ottaen huomioon että tarkastuslautakunta on nimenomaan kunnanvaltuuston alainen toimielin joka ei vastaa tekemisistään kenellekään muulle.

Talousarviomuutokset

Vuodelle 2018 palautettiin talousarviomuutosten yhteydessä niin vesihuolto- kuin yksityistieavustuksetkin sekä joukko muita avustuksia ja määrärahoja. Esitimme kysymyksen, riittävätkö teknisen toimen määrärahanostot takaamaan sekä lumitöiden, katuvalaistuksen että viheralueiden hoidon tason palauttamisen normaaliksi. Ympäripyöreähkön vastauksen tulkitsimme tarkoittavan kyllä, eli uskomme kuntalaisten voivan turvallisin mielin odottaa talvea – auraus hoituu kunnolla ja katuvalotkin pidetään päällä 😉

Talousarviomuutosten yhteydessä Ilkka piti MeTan puolesta lyhyen ryhmäpuheenvuoron, joka kokonaisuudessaan alla:


Ryhmäpuheenvuoro, muutettu TA2018

”Meidän Tammela kannattaa kunnanhallituksen esitystä, eli koulukeskuksen peruskorjaus- tai uudisrakentamistarpeen selvittämistä. Toivomme, että prosessi etenee avoimesti ja läpinäkyvästi. Toivottavasti heti suunnittelun alussa, eli tarveselvitysvaiheessa, selvitetään myös keskuskeittiöratkaisun toteuttaminen kouluhankkeen yhteydessä, kuten myös kirjaston ym. toimijoiden tarvitsemien tilaratkaisujen toteuttaminen.

Tahdomme lisäksi muistuttaa, että selvityksen käynnistäminen ei saa tarkoittaa investointien täydellistä pysäyttämistä kaikissa muissa kohteissa. Tämä vinkkinä mm. keskiviikkona työnsä aloittavalle taloustoimikunnalle.

Esitämme myös vuoden 2018 määrärahoihin lisättäväksi 2000€ Tammelan kesätoritoiminnan kehittämiseen ja ylläpitämiseen. Tammelan Kylät ry on luvannut tukea kesätoritoimintaa vastaavalla summalla, kuin mitä kunta osoittaa siihen määrärahoja, joten tämä jos mikä on sitä peräänkuulutettua yhteistyötä ja kumppanuutta.”


Ryhmäpuheenvuorossa esittämämme 2000€ määrärahalisäys kesätoritoimintaan hyväksyttiin yksimielisesti.

Samassa yhteydessä valtuusto päätti myöntää 40,000€:n investointimäärärahan koulukeskuksen peruskorjauksen/uudistamisen suunnittelun. Jätimme alla olevan toivomusponnen päätöksenteon yhteydessä, jossa kiinnitimme huomioita niihin seikkoihin, jotka ovat mielestämme olennaisimpia tämän mittakaavan hankkeen onnistumiselle.


”Toivomusponsi

Me allekirjoittaneet toivomme, että kouluhankkeen suunnittelu tehdään avoimesti ja läpinäkyvästi, luottamushenkilöitä, kuntalaisia ym. sidosryhmiä laajasti osallistaen.

Rakennustiedon “raamatussa”, RT-kortistossa on selkeä ja havainnollinen ohjeistus oppilaitosten peruskorjauksen/saneerauksen toteuttamisesta, RT 96-10983. Toivomme, että suunnittelu- ja rakentamisvaiheessa pyritään noudattamaan RT-kortissa esitettyjä menetelmiä niin suunnittelussa kuin päätöksenteossakin, ja että projektin seuraavaan vaiheeseen siirtyminen tuodaan aina päätettäväksi valtuustotasolla. Alla kyseisestä RT-kortista lainattu prosessikuva päätösvaiheineen:

Lähde: RT 96-10983, kuva 15

Toivomme myös, että heti suunnittelun alussa, eli tarveselvitysvaiheessa, selvitetään mahdollisuudet toteuttaa keskuskeittiö kouluhankkeen yhteydessä. Toivomme myös, että kirjaston ym. toimijoiden tarvitsemien tilaratkaisujen toteuttaminen kouluhankkeen yhteydessä huomioidaan riittävän kattavasti.”


Meidän Tammela valtuustoryhmä

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.