Meidän Tammela ryhmäpuheenvuoro 19.3.2018, Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Talouden tilannekuva on muuttunut. Kunnallisveroja kerätty ennätysmäärä, yhteisö- ja kiinteistöverokertymä hurjassa kasvussa. Työttömyysaste laskenut 10,5% -> 8,5%. Ratkaisu=lapsiperheiden palveluiden radikaali supistaminen?! #wtf #meidantammela #tammela

Varsinaisia ryhmäpuheenvuoroja ei pidetty, mutta alla oleva, Ilkan useissa puheenvuoroissa lukema esitys on ryhmämme kanta.


Tammelan kunnanvaltuuston kokous
Aika: 19.3.2018
Paikka: Kunnantalo, valtuustosali

Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut ja muut läsnäolijat

Uskomme, että tehtäessä kuntatalouteen radikaalisti vaikuttavia päätöksiä, reaaliaikainen ja mahdollisimman tarkka talouden tilannekuva on kaiken A ja O.

Vuoden 2017 tilinpäätöksen arvioitiin pahimmillaan muodostuvan noin 700,000 € alijäämäiseksi. 12.3.2018 pidetyssä kunnanhallituksen kokouksessa selvisi kuitenkin, että tilinpäätös muodostunee noin 400,000€ ylijäämäiseksi. Puolen vuoden aikana tilannekuva muuttui 1,1 MILJOONALLA eurolla parempaan suuntaan.

Varsinainen uutispommi on kuitenkin tämä:

Tammelan kunnan kunnallisverotuotot ovat kasvaneet Tammi-Helmikuun aikana yhteensä 247 234€ verrattuna vuoteen 2017. Kasvua on kertynyt 7,0 %:a.

Yhteisöverotuotot ovat kasvaneet 137 041 €, joka on huikeat 67,7 %:a.

Jopa kiinteistöverotuotot ovat kasvaneet 1 166€, prosenteissa kasvua 34,1 %:a.

Tammi-Helmikuun verokertymä tänä vuonna on ollut yhteensä 385 441€ enemmän kuin vuonna 2017 vastaavalla ajanjaksolla. Kokonaissumma on kasvanut vuoden takaiseen

Talouden positiivinen kehitys on todellakin saavuttanut Tammelan. Kuten Intro-työpajan vetäjä Tuula Mikkola meille hiljattain kertoi, Tammelan kunnan työttömyysaste oli Tammikuussa 2018 laskenut 8,5 %:iin. Vertailun vuoksi, Tammikuussa 2017 se oli 10,5 %. Tämä on epäilemättä perimmäinen syy kunnallisverotulojen erinomaiselle kehitykselle tammi-helmikuussa.

Tammelan kunnan taloudellinen liikkumavara on siis pelkästään Helmikuun loppuun mennessä tarkasteltuna kasvanut yhteensä noin 1,5 MILJOONALLA eurolla verrattuna puolen vuoden takaiseen tilannekuvaan.

Arvoisat valtuutetut,

meille kaikille on kuntavaaleissa annettu erityisen arvokas mandaatti toteutettavaksi : ”Luottamushenkilön tulee edistää kunnan ja sen asukkaiden etua sekä toimia luottamustehtävässään arvokkaasti tehtävän edellyttämällä tavalla.”

Käsitykset siitä, mikä edistää kunnan ja sen asukkaiden etua ovat erilaisia. Mutta me emme voi, emmekä me saa, ohittaa kuntalaisten enemmistön vaaleissa osoittamaa tahtotilaa kunnan tulevaisuuden suuntaviivojen määrittämisessä. Lähikoulujen sekä lasten ja nuorten palveluiden säilyttäminen ja kehittäminen olivat sellaisia asioita, joiden puolesta kuntalaisten enemmistö antoi äänensä. Tammelan kuntalaiskyselyn tulokset vuodelta 2015 vahvistavat tätä näkemystä.

Lisääntynyt taloudellinen liikkumavara tarkoittaa, että meidän tulee viimeinkin kaivautua ulos poteroistamme, kääriä hihat ja ryhtyä aidosti kehittämään kuntaamme entistäkin elinvoimaisemmaksi, entistäkin lapsiystävällisemmäksi, entistäkin yrittäjämyönteisemmäksi – siis kliseisesti sanottuna, tehdä Tammelasta vieläkin parempi paikka asua, elää ja yrittää. Suomen paras kuntahan me jo olemme, mutta ei tässä kai niin vaatimattomia olla, että tyydytään olemaan vain Suomen paras?

Talouden tasapainottamistyössä on tehty arvokasta työtä kun on yritetty ”keinoilla millä hyvänsä” saavuttaa kunnanhallituksen niukan enemmistön hyväksymän tasapainotustyön reunaehtoja: kahden miljoonan säästöt muutamassa vuodessa. Tämä oli siis työn tavoite, puhtaasti käyttötalouden menojen ja tulojen tasapainotus. Kehittämiseen ja elinvoimaan tähtäävien ratkaisujen hakeminen ei yksinkertaisesti kuulunut hyväksytyn tarjouksen sisältöön. Ei ole siis asiallista moittia ohjausryhmää, konsultteja tai kunnan virkamiehiä siitä, että toimitettu paketti on mitä on. Sitä saa mitä tilaa.

Tasapainottamistyön tuloksia ei kuitenkaan pidä heittää hukkaan. Meille on annettu lääkkeet katastrofiskenaarion varalta. Meidän jokaisen tehtävä valtuustossa on varmistaa, että niitä ei tarvitse käyttää.

Arvoisat valtuutetut

Talouden tasapainottamiseksi on nyt tarjolla valot sammuttava esitys, joka iskee voimakkaimmin juuri siihen väestöryhmään, jonka tarpeisiin ja toiveisiin meidän pitäisi entistä voimakkaammin pyrkiä vastaamaan. Lapsiperheisiin. Valtionosuuspelin valttikortteihin. Lapset luovat rikkautta ympäristöönsä, kuntatalouden näkökulmasta ihan konkreettisesti anteliaampien valtionosuuksien muodossa. Valtionosuudet taas ovat yksi kunnan tulorahoituksen peruspilareista, joilla rahoitetaan kaikkia kunnan palveluita, vauvasta vaariin.

Siteeraan tässä muistinvirkistykseksi muutamalla lauseella Forssan Lehteä ja heidän uutisointiaan Tammelan tilanteesta viime viikoilta:

  • FL 9.3.”Tammela on sulkemassa päiväkotejaan”
  • FL 13.3: ”Talouden tasapainottamisohjelman ongelmallinen piirre on se, että ohjelma leikkaa ankarimmin lapsilta ja nuorilta.”

Hämmentävää, että uutisoinnissa ei ole mainittu vuoden 2017 erinomaista tilinpäätöstä, saati vuoden 2018 erinomaista alkua.

Tammelassa 19.3.2018

Meidän Tammela valtuustoryhmä

Liite: eräitä tilastolukuja (verokertymä, työllisyys, ylijäämä)

4 thoughts on “Meidän Tammela ryhmäpuheenvuoro 19.3.2018, Talouden tasapainottamistoimenpiteet

  1. Hyvä kirjoitus! Portaan päiväkodin sulkemisesta kunnalle aiheutuvia lisäkustannuksia ei ohjausryhmän esityksessä ole huomioitu. Virheellisten lukujen valossa on huono tehdä isoja päätöksiä. Työn alla on vastine esitykselle.

  2. Ennen vanhaat mukulat hoidettiin kotona.Vituttaa että veronmaksajat joutuu maksaan toisten lisääntymisen.Hommakkaa jotain yleishyödyllistä tekemistä sen sikiämisen sijaan.

  3. Hmm, no meillä asia hoitui niin että toinen vanhemmista jäi kotiin.Niin käy myös seuraavan kanssa, oon vähän päiväkoteja vastaan.Suosittelen lukemaan tutkimuksia sekä kuuntelemaan niitä lääkäreitä ja jättää toi urautuminen hetkeks niin saa pershedelmilleen paremman tulevaisuuden.Tietty jos väkisin vanhemmiksi pyrkineet on niin saamattomia kasvatuksessa niin sitten se on asia erikseen.Tänä päivänä kuitenkin tuntuu olevan niin että lapset hällä väliä kuhan on aikasin työpaikan kahdipöydässä juoruamassa tylsästä elämästään.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.