Meidän Tammela ryhmäpuheenvuoro 28.3.2019, Kunnanjohtajan vaali

Lämpimät onnittelut kunnanjohtaja Kalle Larssonille valinnasta! Äänestystulos 20-6-1 antoi vahvan mandaatin johtaa kuntaa menestyksekkääseen tulevaisuuteen. #meidantammela #tammela


Tammelan kunnanvaltuuston kokous
Aika: 28.3.2019
Paikka: Kunnantalo, valtuustosali

Arvoisa puheenjohtaja, kunnanvaltuutetut ja muut läsnäolijat

On mahtavaa, että Tammelan kunta sai hakijoiksi niin monta erinomaista kandidaattia!

Pohdimme ryhmässämme, mitkä ovat ne ydinosaamisalueet, jotka parhaiten auttavat johtamaan kuntaa nyt ja tulevaisuudessa.

Päädyimme painottaman kolmea tekijää:

Taloudellisen toimintaympäristön ymmärtäminen.

Yritystoiminnan ymmärtäminen ja menestyksen kehittäminen.

Yhteistyön rakentaminen ja ristiriitojen ratkaiseminen

Tällä painotuksella yksi ehdokkaista, Piia-Tuulia Rauhala nousi ylitse muiden.

Talous on Rauhalan erityisosaamisalue. Kokemusta mm. Lahden ja Tampereen kaupungin tilintarkastuksesta kuin myös kuntien tilintarkastuksen kehittämiseen tähtäävän projektin johtamisesta PRH:ssa. Laskentatoimen ekonomin tutkinnon lisäksi hänellä on mm. julkisyhteisöjen tilintarkastajan tutkinto. Tilintarkastus on talouden lisäksi hallinnon tarkastusta ja tätä kautta löytyy myös vahva hallinnon osaaminen.

Yritystoiminnan kehittämisessä Rauhala on ollut mukana Business Finlandin eli entisen Tekesin yksikön johtajana. Tänä aikana hänelle on epäilemättä muodostunut erinomainen kuva yritysmaailman tarpeista ja kehityshankkeista. Uskomme, että tätä osaamista, kuten myös työssä saatuja kontakteja ja verkostoja hän osaisi hyödyntää Tammelan kunnan yritysten toimintaympäristön kehittämisessä.

Yhteistyön rakentaminen ja ristiriitojen ratkaiseminen edellyttää erinomaisia vuorovaikutustaitoja, kokemusta eri toimintaympäristöistä ja erilaisista ihmisistä. Rauhan johtamiskokemus ja johtamisarvioinnin tulokset kertovat hänen menestyneen poikkeuksellisen hyvin. Haastattelussa saimme tutustua mm. KELA:n pääjohtajan suosituskirjeeseen, jossa nämä asiat korostuivat. Uskomme Rauhalan vahvuutenaan mainitseman innostavuuden ja valmentavan johtamisen auttavan häntä johtamaan esimiestyötä menestyksekkäästi täällä kunnassa, kuin myös auttavan häntä edistämään kuntalaistamme etuja eri foorumeissa niin paikallisesti, seudullisesti kuin laajemminkin.

Vielä lopuksi haluan todeta, haastatteluissa läsnä olleena, että Rauhalan motivaatio hakeutua Tammelan kunnanjohtajaksi vaikutti todella aidolta ja vilpittömältä. Työhistorian ja haastattelun perusteella sain kuvan, että tässä on henkilö, jota aidosti kiinnostaa nähdä miten hän kykenee hyödyntämään monipuolista kokemustaan ja vahvaa osaamistaan Tammelan kunnan eduksi.

Tammelassa 23.4.2018

Meidän Tammela valtuustoryhmä

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.