MeTa valtuustoryhmän pöytäkirja 7.8.2019

Syyskauden ensimmäisessä palaverissa käytiin läpi ajankohtaisia asioita ja tulevaisuutta: #kuntavaalit2021, maakunnallinen SOTE, hallintosääntöuudistus, #valtuustoaloite.


Aika: 7.8.2019 klo. 16:35-17:45

Paikka: Ilkka

Läsnä:
Pj. Tuomas Rantala
Vpj. Katariina Suutela
Sihteeri Ilkka Tuovinen
Tero Nieminen
Erkki Salama

1 § Kokouksen avaus

Pj. avasi kokouksen klo. 16:35

2 § Edellisen kokouksen 14.2.2019 pöytäkirjan tarkastaminen ja tarvittavista toimenpiteistä päättäminen.

Merkittiin tiedoksi, ei toimenpiteitä.

3 § Maakunnallinen sote (liitteet, ei-julkinen)

Keskusteltiin esitetyistä vaihtoehdoista. Muodostetaan mielipiteet kun asia on virallisesti esitelty kunnan toimielimissä.

4 § Hallintosääntöuudistus

Nykyinen hallintosääntö

Keskustellaan tarkemmin kun suunnitellut muutokset perusteluineen on tiedossa. Valtuuston varapuheenjohtajiston lukumäärään on otettu kantaa jo aiemmin valtuustoaloitteessa.

5 § Valtuustoaloitteet

Lista aiemmista aloiteideoista (ei-julkinen)

Todettiin, että valmistelussa on tällä hetkellä seuraavat valtuustoaloitteet, jotka MeTa on laatinut tai ollut mukana allekirjoittamassa.

25.9.2017: Jan Löfstedtin aloite: HYVINVOINTIKERTOMUKSEN JA VAIKUTUSTEN ENNAKKOARVIOINTIOHJEMAN KÄYTTÖÖNOTTO PÄÄTÖSTEN VALMISTELUUN JA SEURANTAAN

27.5.2019 Esitys “tukkuhinnaston” käyttöönotosta Tammelan vesihuollossa (MeTa)

27.5.2019 Valtuuston varapuheenjohtajien lukumäärä (MeTa)

6 § Ryhmän talouskatsaus (sihteeri)

Kassassa on 1584,04€.

7 § Kuntavaalit 2021

Ryhmän kaikki jäsenet ovat tällä hetkellä vahvasti mukana myös seuraavissa kuntavaaleissa.

Todettiin alustavasti tavoitteet vuoden 2021 kuntavaaleihin:

  • Laajempi ja monipuolisempi ehdokasjoukko
  • Kuntavaaleissa 2021 tavoite on nousta kolmen suurimman ryhmän joukkoon

Nähtiin MeTan vahvuutena se, että olemme aidosti poliittisesti ja ideologisesti sitoutumaton ryhmä, jonka jäseniä yhdistää halu edistää koko Tammelan ja seutukunnan hyvinvointia. Haluamme olla tavallisen kuntalaisen kanava päätöksentekoon, jossa puoluetausta ja valtakunnanpolitiikka eivät näyttele merkittävää roolia. Jokainen, mahdollisesta puoluetaustasta riippumatta, on tervetullut joukkoomme niin kauan kuin hän jakaa yhteiset arvomme ja tavoitteemme.

Arvoja ja asioita, joita haluamme edistää ovat mm. avoimuus, asukaslähtöinen kehittäminen, alueiden tasapuolinen kohtelu sekä konsensushakuisuus päätöksenteossa. Kuntavaaleihin 2017 laadittu viestimme sinänsä pitää edelleen paikkaansa, mutta se vaatii muokkausta, täsmentämistä ja sisällön laajentamista, jotta voimme aidosti ansaita laajemmin kuntalaisten tuen vaaleissa.

Kun katsotaan takaisin kuntavaaleihin 2017 ja valtuustokauden ensimmäisen puoliskon päätöksentekoon, muistuu mieleen seuraavaa: Kouluverkkokeskustelu hallitsi vaaleja 2017, neljä kyläkoulua oli päätetty lakkauttaa. Saavutuksena tältä osin pidämme sitä, että tämä päätös saatiin muutettua astetta lievemmäksi ja näin ollen mahdollistimme osalle kylistä paremmat mahdollisuudet kasvaa ja kehittyä. Valitettavasti Letku ja Kaukjärvi eivät tähän joukkoon kuuluneet ja nyt tarvitaankin uusia ideoita ja ajatuksia joilla myös nämä kylät voivat tulevaisuudessa säilyttää ja kehittää elinvoimaisuuttansa.

Voimme myös tässä vaiheessa todeta toimineemme luottamustehtävissä johdonmukaisesti, poukkoilematta ja asiamme hyvin perustellen. Tällä linjalla jatkamme, poukkoileva päätöksenteko ei edistä kunnan elinvoimaisuuden kehittämistä.

8 § Muut ajankohtaiset asiat

“Puolueverovaltakirjat” toimitettu sihteerille

9 § SALAINEN

10 § Kokouksen päättäminen.

Pj. päätti kokouksen klo. 17:45.

Loppukevennykseksi muutama kesäinen kuva Tammelasta ❤

Lehmiä 2019
Saaren kansanpuisto 2019
Mansikoita 2019

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.