MeTa valtuustoryhmän pöytäkirja 14.2.2019

Forza Forssan Seutu raportin kansikuva

Ehkäpä tägit kertovat parhaiten, mistä diskuteerattiin? #kouluhanke #kunnanjohtaja #pyhäjärvi #taloustoimikunta #strategia #valtuustoaloite #järkivihreä #meidantammela #tammela


Aika: 14.2.2019 klo. 18:00 - 20:00

Paikka: Kunnantalo

Läsnä: Tuomas Rantala, Ilkka Tuovinen, Tero Nieminen, Erkki Salama

1 § Kokouksen avaus

Kokous avattiin klo. 18:00 ja käytiin läpi elokuun kokouksen pöytäkirja.

2 § Ikaalisten hirsikouluun ja Laukaan ekokouluun tutustuminen

Ilkka ja Erkki kertoivat tutustumisen kohteena olleista koulurakennuksista. Keskusteltiin Tammelan vireillä olevasta kouluhankkeesta.

3 § Kunnanjohtajan viran täyttäminen, tilannekatsaus

Keskusteltiin hakijoista.

4 § Pyhäjärven vesitilanne ja toimenpiteet

Vesitilanne on kohentunut ja mm. juoksutus on tarkkailun alla. Tammelan ympäristölautakunnalle oli 19.12.2018 annettu tiedoksi ELY-keskuksen lausunto, josta tiivistelmä alla:

”§ 131: 6. Hämeen ELY-keskus 26.11.2018
Llausunto Pyhäjärven vedenkorkeuden säännöstelystä Kuhalankosken padolla kesällä 2018, Tammela ja Forssa.

ELY-keskuksen näkemyksen mukaan Kuhalankosken juoksutuksessa ei ole täysin noudatettu suositusta tai luvan mukaista juoksutusohjetta. Pyhäjärven virkistyskäytölle olisi kuitenkin ollut selkeästi hyötyä, jos suositusta olisi noudatettu kesän 2018 juoksutuksissa.”

5 § Valtuustoryhmän puheenjohtaja ja sihteeri

Kunnanvaltuustolle ilmoitettiin 28.1.2019, että Tuomas toimii valtuustoryhmän puheenjohtajana, Ilkka sihteerinä ja Katariina jatkaa varapuheenjohtajana.

6 § Taloustoimikunnan työ

Tuomas kertoi taloustoimikunnan työskentelystä.

7 § Strategiatyöryhmien työ

Erkki kertoi lyhyesti ”Vetovoima, tasokas asuminen ja yrittäjyys” -työryhmän työstä.

8 § Valtuustoaloitteita

Todettiin, että metalla on reservissä paljon mahdollisia valtuustoaloitteita, joiden tarpeellisuutta pitäisi säännöllisesti arvioida ja mahdollisuuksien mukaan ryhtyä valmistelemaan ja tuomaan niitä päätöksentekoon. Kannustamme valtuustoryhmän jäseniä aktiivisuuteen asian suhteen.

Lista ”aihioista” (vaatii kirjautumisen): https://docs.google.com/document/d/1lV75uSILAl7_tq4pRaaVg0CkGrBB3ZO7piE-eEoXZK4/

9 § Forssan Seudun elinvoimaseminaari 8.2.2019

Ilkka kertoi lyhyesti Forssan seudun elinvoimaseminaarin sisällöstä, joka pidettiin Forssan kaupungintalolla 8.2.2019.

Seminaarin sisällön perusteella nousi esille seuraava ajatus:
Yhdeksi seudun elinvoiman strategisen kehittämiseksi on nostettu ”Järkivihreyden reboot”. Seminaarin keskusteluissa nousi esille myös mm. ympäristö- ja ilmastovaikutusten arvioinnit, joita muutamassa eri kuntien edustajien puheenvuoroissa toivottiin saatavan osaksi päätöksentekoa.

Keskusteltiin mahdollisuudesta laatia oma seudullinen ”Järkivihreä-vaikutustenarviointi” joka valmisteltaisiin yhdessä seutukuntien kanssa ja otettaisiin yhtenäisesti käytäntöön. Tavoitteena olisi edesauttaa järkivihreyden reboottia, tuoda ympäristö- ja ilmastovaikutustenarviointi osaksi päätöksentekoa ja toimia edelläkävijänä järkivihreyden esille tuomisessa. Kunnilta edellytetään edelläkävijän roolia, mikäli järkivihreyttä aidosti halutaan nostaa kilpailutekijäksi.

Kuten seudullinen yritysvaikutusten arviointikin, seudullinen järkivihreyden arviointi tukisi paikallista elinvoimaa ja samalla ohjaisi kuntia toimimaan paremmin ympäristövaikutukset huomioiden, kuitenkin siten että seudun erityispiirteet huomioidaan (esim. biokaasu, turve jne.).

Ilkka lupasi valmistella aloitteen sisältöä.

10 § Muut asiat

Ei muita asioista. Kokous päätettiin klo. 20:00.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.