Puheenvuoro oppilasrajoista ja ennusteista, Tammelan kunnanvaltuusto 24.9.2018 esityslista kohta 45

#Tammela #kunnanvaltuusto 24.9.2018. Ilkka piti alla olevan puheenvuoron liittyen oppilasennusteiden ja oppilasrajojen problematiikkaan ja katsoi myös olevansa pakotettu jättämään tehdystä päätöksestä eriävän mielipiteen  #meidäntammela


Tammelan kunnanvaltuuston kokous
Aika: 24.9.2018
Paikka: Kunnantalo, valtuustosali

PDF: Eriävä mielipide: kunnanvaltuusto 24.9.2018, oppilasrajan määritelmän tarkennus

Puheenvuoro: Arvoisa puheenjohtaja ja muut läsnäolijat

Valtuutettu Vähä-Herttua esitti äsken, että oppilasrajoja tarkasteltaessa katsottaisiin ainoastaan edeltävän kahden vuoden toteutunutta oppilasmäärää. Kunnanvaltuuston huhtikuussa päättämä uusi määritelmä sen sijaan on tulevaisuuteen katsova sekä elinvoiman ylläpitämiseen ja kehittämiseen kannustava. Ei peräpeiliin tuijottava.

Valtuustoaloitteessa kritisoitiin, että huhtikuussa valtuuston päättämä uusi oppilasrajan määritelmä on liian epätarkka ja toisaalta liian monimutkainen. Aloitteessa kysyttiin mm. miten huomioidaan Tölöllä tai muualla kuin omassa lähikoulussa kouluaan käyvät oppilaat.

Lähes kaikessa päätöksenteossa, organisaatiosta riippumatta, päätökset tehdään käytännössä aina epätäydellisen informaation varassa. Syy on yksinkertainen: täydellisen oikean tiedon tuottaminen vie joko liikaa aikaa ja resursseja tai se on yksinkertaisesti mahdotonta. Myös lakisääteiset salassapitosäännökset tuottavat omat haasteensa. Oppilasennusteissa ”oikeaa” tietoa ei ole olemassakaan – on vain ennuste. Tulevaisuutta ei kukaan tiedä varmaksi.

Kun tiedostamme millä oletuksilla ja lähtötiedoilla oppilasennusteet laaditaan ja mitä puutteita ennustemallissa on, osaamme myös ottaa nämä epätarkkuudet huomioon päätöksenteossa – kuten oppilasrajoista päätettäessä.

Päättäessämme uudesta 30 oppilaan rajasta 23.4.2018 emme ottaneet kantaa itse oppilasennusteen laatimisprosessiin – aika poikkeuksellista valtuustotason puuttuminen operatiivisen toiminnan yksityiskohtiin olisikin.

Sen sijaan teimme päätöksen nostaa oppilasraja 50%:a aiempaa korkeammaksi, 30:een oppilaaseen, tiedostaen samalla ne samat oppilasennustemallin rajoitukset, jotka olivat voimassa myös aiemmalla 20 oppilaan rajalla.

Nyt päätöksenteon pohjaesityksenä esitetty kohta 2. on epätarkka, tulkinnanvarainen ja suorastaan vaarallisen harhaanjohtava – siinähän esitetään, että oppilasennusteesta ainoastaan poistetaan ne oppilaat, jotka käytettävissä olevan tiedon perusteella käyvät koulunsa jossakin muualla.

Entä oppilaat, jotka ”käytettävissä olevan tiedon mukaan” lisäisivätkin jonkin koulun oppilasmäärää? Niitä ei tällä päätösesityksellä huomioitaisi laisinkaan, ainoastaan poistuvat.

Kuka määrittelee ”käytettävissä olevan tiedon”? Onko tieto lapsiperheen tonttikaupoista esimerkiksi sellainen? Tai kodin laittaminen myyntiin? Onnettomuus tai tapaturma?

Mikäli pohjaesitys hyväksyttäisiin, muodostaisi se myös kunnan hallinnossa kahden rinnakkaisen oppilasennusteen ylläpidon tuskan, sillä nykyinen ennustemalli olisi laadittava joka tapauksessa ja sen rinnalla seurattaisiin tätä Tammelan ”omaa” mallia.

Edellä mainituin perustein esitän, että kunnanvaltuusto toteaa aloitteen tarpeettomaksi ja merkitsee sen loppuun käsitellyksi.

Ilkka Tuovinen

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.