Seutuneuvoston kokoonpanosta (FL Mielipide 15.5.2019)

Kirjoitus on julkaistu Forssan Lehden Mielipide -palstalla 15.5.2019 (viitattu 16.5.2019)

Mielenkiinnolla luin seutuneuvostosopimuksen käsittelyvaiheista Jokioisilla (FL 6.5.).

Vanhassa sopimuksessa neuvostossa mahdollistettiin edustus seudullisesti myös perussuomalaisille sekä vasemmistoliitolle. Vielä 16.1.2018 pitämässään kokouksessa seutuneuvosto sopi keskenään kokoonpanoa laajennettavan siten, että kaikille seudun kunnanvaltuustoissa edustetuille puolueille ja ryhmille annettaisiin edustus seutuneuvostoon. Seudun kunnanjohtajista koostuvalle työvaliokunnalle annettiin tehtäväksi valmistella tarvittavat muutokset.

Työvaliokunta kuitenkin päätti esittää seutuneuvostolle ja edelleen kuntien päätettäväksi, että jatkossa seutuneuvoston kokoonpanoon kuuluu luottamushenkilöistä kunkin kunnan hallituksen sekä valtuuston puheenjohtaja. Käytännössä kahden suurimman puolueen edustajat. Asiasta kysyessäni sain perusteluiksi kokoonpanon tiivistämiselle ”Toiminnallisuus ja selkeys”. Tämä esitys hyväksyttiin kunnissa. Muutetun sopimuksen myötä seutuneuvostossa on edustettuna Keskusta, SDP ja Kokoomus.

Tammelan kunnanhallitus hyväksyi seutuneuvostosopimuksen 18.4.2018. Esitin silloin asian palauttamista valmisteluun osittain samoin perusteluin mitä Jokioisillakin: neuvoston kokoonpanon supistaminen on kunnan strategian vastaista ja se heikentää päätöksenteon avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Valitettavasti en esitykselleni löytänyt Tammelan kunnanhallituksessa kannatusta.

Olen edelleen sitä mieltä, että seutuneuvostossa tulisi olla edustettuina kaikki seudun poliittiset ryhmät. Neuvostolla ei nimellisesti ole minkäänlaista päätösvaltaa ja sen tarkoitus on vapaasti sopimusta referoiden ylläpitää kuntien keskinäistä luottamusta, yhteistyötä ja ohjata yhteistyöhankkeiden valmistelua sekä tehdä esityksiä yhteistyön tiivistämisestä.

Juuri tällainen foorumi saisi mielestäni lisäarvoa siitä, että mahdollisimman monet näkemykset olisivat edustettuina. Se edistäisi ylikunnallista yhteenkuuluvuutta ja mahdollistaisi laajemman konsensuksen varsinaisessa päätöksenteossa, kun erilaiset mielipiteet ja näkemykset voitaisiin huomioida jo asioiden varhaisessa valmisteluvaiheessa.

Vähintäänkin seutukuntien pitäisi ryhtyä välittömiin toimiin neuvoston toiminnan läpinäkyvyyden parantamiseksi. Nykyisellään toiminta on kovin vaikeasti hahmotettavaa. Muistioita, esityslistoja tai kokousaikatauluja ei taida löytyä julkisesti mistään. Kyseessähän on epävirallinen ”työryhmä”, joten sitä eivät sido vastaavat julkisuusvaatimukset kuten lautakuntia tai kunnanvaltuustoja. Nettiaikakaudella esityslistojen ja muistioiden vieminen kuntien kotisivuille ei pitäisi perustua pelkästään lain asettamiin minimivaatimuksiin vaan ensisijaisesti läpinäkyvyyden ja tiedonkulun tarpeisiin.

Ilkka Tuovinen

kunnanhallituksen jäsen, valtuutettu
Meidän Tammela -valtuustoryhmä

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.