Talousarvio 2022, miten elinvoimatyö jatkossa toteutetaan?

Kuva: ”Torronsuo”, Kanta-Hämeen kuvapankki (Flickr)

Tammelan kunnanvaltuusto kokoontui maanantaina 13.12.2021 päättämään vuoden 2022 talousarviosta. Talousarviovalmisteluun oltiin kautta linjan tyytyväisiä ja valtuusto hyväksyikin talousarvion yksimielisesti.

Meidän Tammela valtuustoryhmän ryhmäpuheenvuorossa kiitimme valmistelusta ja samalla nostimme esille kuntatalouden epävarmuuden: hyvinvointialueet kaventavat kunnan taloudellista liikkumavaraa merkittävästi vuodesta 2023 alkaen, jokainen investointi vaatiikin jatkossa entistä huolellisempaa riskiarviointia.

Kunnan elinvoimatyöhön pitää myös panostaa entistä konkreettisemmin ja käydä avointa keskustelua siitä, millä tavoin ja millä resurssein elinvoimatyö jatkossa järjestetään. Elinvoimatyötä ei voi ulkoistaa!

Valtuustossa merkittiin tiedoksi myös sosialidemokraattien valtuustoaloite, jossa esitettiin Norrintie 4:n ottamista varhaiskasvatuksen käyttöön. Valtuustossa esitettiin kommentteja, että varhaiskasvatuksen tilat keskustassa ovat nykyisellään riittämättömät.

Meitä jäi kuitenkin ihmetyttämään muutama seikka aiheeseen liittyen. Ensinnäkin ns. Laihon talo, jossa toimi varhaiskasvatuksen toimipiste vuoden 2020 kevääseen saakka on edelleen käytettävissä. Mikäli tilatarve on välitön, pitäisimme loogisena että kyseinen rakennus palautettaisiin viipymättä varhaiskasvatuksen käyttöön. Laihon talon tulevaisuuden suhteen ei ole tehty mitään päätöksiä.

Uskomme joka tapauksessa, että mikäli lisätilatarve on akuutti, viranhaltijat tuovat varmasti ratkaisuvaihtoehdot viipymättä päätöksentekoon.

Terveisin Ilkka Tuovinen
Valtuustoryhmän puheenjohtaja

Ryhmäpuheenvuoro 13.12.2021

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,

Tulevat vuodet ovat Tammelalle suurten muutosten aikaa. Yhtenäiskouluhankkeen toteutus on tulossa päätöksentekoon. Valmistelussa olevat toteutusvaihtoehdot tarkoittavat kumpikin miljoonien, yli 10M€ investointia.

Toinen suuri muutos liittyy tietenkin hyvinvointialueisiin, jotka aloittavat toimintansa 2023. Tämä muuttaa radikaalilla tavalla kunnan taloudellista liikkumavaraa. Investointien huolellinen riskiarviointi korostuu entisestään.

Talousarviossa 2022 ja taloussuunnitelmassa 2023-2024 em. muutokset on viranhaltijoiden toimesta pyritty ottamaan huomioon niin hyvin, kuin se tämän hetkisillä tiedoilla on mahdollista. Kiitämme viranhaltijoita huolellisesta valmistelusta.

Talousarviossa haluamme kiinnittää huomiota muutamaan seikkaan.

Koronatilanne on jälleen hyvin huolestuttava. Kuntatalouden näkökulmasta merkittävin ero vuoden takaiseen on siinä, että valtio ei ole luvannut enää korvata koronasta aiheutuvia kustannuksia. Tämä luo huomattavan riskin talousarvion toteutumiselle sosiaali- ja terveyspalveluiden osalta.

Historiallisesti, jo ennen koronaakin, Tammelan kunnan sosiaalipalveluiden kustannusten toteuma on ylittänyt FSHKY:n arvion. Nyt tarvitaan oikein hyvää onnea, tai vaihtoehtoisesti valtion korona-avustusta, jotta sote-kustannukset saadaan pysymään budjetissa. Kustannusten kokoluokan ollessa yli 22M€, pienikin ylitys tarkoittaa nopeasti satoja tuhansia euroja.

Toinen huomio kiinnittyy kunnan elinvoimapalveluihin. Talousarviokirjassa sivun 37 lopuksi todetaan, että ”Elinvoimapalvelut järjestetään ostopalveluna Forssan Yrityskehitys Oy:ltä”. Näin ei voi olla, kunta ei voi ulkoistaa elinvoimapalveluita. Forssan Yrityskehitys vastaa kuntamme yritysten neuvonnasta, mutta elinvoimaa sille ei ole ulkoistettu. Toivommekin jatkossa entistä konkreettisempaa panostusta kunnan elinvoiman kehittämiseen sekä avointa dialogia sen suhteen, millä resursseilla, ja millä tavoin elinvoimatyöhön jatkossa panostetaan.

Kiitos kaikille kuluneesta vuodesta, tehdään jatkossa entistäkin parempaa yhteistyötä avoimesti ja toisia kunnioittain.

Toivotamme kaikille oikein rauhallista Joulua sekä menestyksekästä Uutta Vuotta 2022!

Kiitos.

Meidän Tammela valtuustoryhmä

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.