Tammelan vuorohoidon sijainnilla on väliä

Kirjoitus on julkaistu Forssan Lehden Mielipide -palstalla 22.4.2021.

Perheissä päivähoidon aloitus ja siihen liittyvät päätökset ovat useiden tekijöiden summa. Hoitopaikan läheisyys kotiin ja lähikouluun sekä sijainti työssäkäyntimatkan varrelle vaikuttavat. Lapsen opintopolku päivähoidosta yläasteelle halutaan mahdollisimman yhtenäiseksi.

Koska kunnassa ei ole realistista toteuttaa vuorohoitoa useammassa toimipisteessä, sijainnin on oltava mahdollisimman keskeinen.

Vuorohoidon tarve jatkuu usein vielä ensimmäisinä kouluvuosinakin, joten paikan tulee olla suurimman koulun läheisyydessä. Keskeinen sijainti on ainoa kuntalaisia tasapuolisesti kohteleva ratkaisu.

Valtakunnallisesti noin neljännes työntekijöistä tekee vuorotyötä tai muutoin epäsäännöllistä työaikaa, osuus on tasaisesti kasvanut vuosi vuodelta. Työn ja perheen yhteensovittaminen on vuorotyöläisille tutkitusti vaikeampaa.

Kunnan tulisikin miettiä todella syvällisesti, millaisen signaalin tälle kasvavalle joukolla lähetämme. Tarjoammeko ne välttämättömät palvelut, joita vuorotyötä tekevä lapsiperhe tarvitsee? Vai katsovatko nämä perheet toisille paikkakunnille tehdessään päätöstä asuin- ja työpaikastaan?

Seudullamme koulutetaan mm. sosiaali- ja terveydenhoitoalan ammattilaisia, joista suuri osa sijoittuu työelämässä vuorotyöhön. SoTe -palveluiden kysyntä ja sen myötä työntekijöiden määrä kasvaa vuosi vuodelta.

SoTe -työntekijöillä on varaa valita, kysyntää on jatkuvasti enemmän kuin tekijöitä. Työpaikan lisäksi koko seutumme onkin profiloiduttava positiivisesti, jotta pärjäämme yhä kovenevassa kilpailussa ammattilaisista.

Vuorohoidon sijainti on strategisen tason päätös, jonka vaikutukset ulottuvat pitkälle ja tuntuvat laajasti. Se ei kosketa vain sitä pientä joukkoa perheitä, joille tällä hetkellä vuorohoito on välttämätöntä.

Tämän jutun kirjoitti:

Ilkka Tuovinen
? Ehdolla kuntavaaleissa 2021!

Kunnanhallituksen jäsen, kunnanvaltuutettu
Meidän Tammela valtuustoryhmäVastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.