Tiedote 9.3.2017 – Kunnallisvalitus Tammelan päätöksestä sulkea neljä kyläkoulua

Kuva - Oikeus on sokea

Julkaisuvapaa heti

Lataa tämä julkaisu (PDF): Tiedote 9.3.2017 – Kunnallisvalitus Tammelan päätöksestä sulkea neljä kyläkoulua

Lataa Hallinto-oikeuteen toimitettu kunnallisvalitus (PDF): Kunnallisvalitus liitteineen

 

Kunnallisvalitus Tammelan kunnanvaltuuston päätöksestä sulkea neljä peruskoulua ja ottaa FAI:n tilat perusopetuksen käyttöön

Me allekirjoittaneet, Meidän Tammela yhteislistan ehdokkaat, olemme tänään 9.3.2017 jättäneet Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen kunnallisvalituksen, jolla haetaan Tammelan kunnanvaltuuston kouluverkkopäätöksen täytäntöönpanokieltoon asettamista sekä päätöksen kumoamista. Perusteet kunnallisvalitukseen löytyvät itse valituksesta, olemme myös alla avanneet perustelujamme tarkemmin.

 

Koemme, että järjestetyt kuntalaiskuulemiset on tehty vain koska oli ”pakko”

Kunnalla ei ole ollut todellista halua ottaa kuntalaisten mielipidettä huomioon päätöksenteossa. Tästä kertoo se, että kouluverkkoselvityksen laskelmia ei ole tahdottu tarkemmin avata, kuulemistilaisuudessa kuntalaisten kannanotoille ja kysymyksille oli varattu vain noin puolet tilaisuuden kestosta ja itse kuulemistilaisuus 4.1.2017 lopetettiin aikarajaan vedoten. Julkisuudessa, niin paikallislehdessä kuin sosiaalisessa mediassakin, esitettyihin kysymyksiin ei ole annettu minkäänlaisia vastauksia.

 

Prosessin tarkoituksena vaikutti olleen ainoastaan edellisen, hallinto-oikeudessa kaatuneen päätöksen läpivienti

FCG Konsultointi Oy:n laatimassa kouluverkkoselvityksessä päädyttiin esittämään erilaista vaihtoehtoa kuin mitä vuonna 2016 valtuustossa päätettiin. Kuntalaiskuulemiset ja kannanotot pyydettiinkin tämän selvityksen vaihtoehtojen mukaisesti. Kunnanhallitus kuitenkin päätti esittää valtuustolle kouluverkkoselvityksessä annetuista vaihtoehtoista poikkeavaa päätösehdotusta, joka olikin täsmälleen sama kuin mitä jo kerran epäonnistuneesti päätettiin vuonna 2016.

Tällaisesta neljän koulun sulkemisen vaihtoehdosta ja FAI:n tilojen muuttamisesta peruskoulukäyttöön ei

a) ole esitetty minkäänlaisia laskelmia. Kunnanvaltuuston kokouksessa kunnanjohtaja Larsson tai kukaan muukaan ei osannut vastata kysymykseen siitä, minkälaisia kustannusvaikutuksia päätöksellä on.

b) ei ole kuultu kuntalaisia laisinkaan. Kuntalaiskuulemiset on pyydetty vain ja ainoastaan kouluverkkoselvityksen vaihtoehdoista, joista tämä päätetty vaihtoehto poikkeaa olennaisesti. FAI:n tilojen muuntamisesta peruskoulukäyttöön ei kuultu kuntalaisia laisinkaan, siitä ei ole kouluverkkoselvityksessä mitään mainintaa. Siitä, miten perusopetus tullaan järjestämään syyslukukaudelta 2019 alkaen, ei ole minkäänlaista suunnitelmaa, FAI:n tilojen ja ympäristön muuttamisesta peruskoulukäyttöön ei ole annettu minkäänlaista suunnitelmaa tai kustannusarviota.

 

Kuntalaisten oikeusturvan kannalta päätöksen tarkastelu oikeudessa on välttämätöntä

Tahdomme edistää läpinäkyvää päätöksentekoa ja tuoda kuntahallintoa lähemmäksi jokaisen kuntalaisen arkea. On erittäin tärkeää, että mahdollisiin laittomuuksiin päätöksenteossa puututaan. Kouluverkkoon liittyvä päätösprosessi ei kestä laillisuustarkastelua, näkemyksemme mukaan asiassa on nyt jo toistamiseen toimittu lainvastaisesti. Lakia on rikottu jälleen erityisesti kuntalaisten kuulemisessa. Tämä on todella hälyttävää hallintoa – kuntalaisten kuuleminen pitäisi olla lähtökohta jokaiselle päätökselle!

 

Olisimmeko valittaneet, mikäli päätös olisi ollut kouluverkon säilyttämistä kannattava?

Emme tietenkään. Tällöin olisimme voineet todeta päättäjien ottaneen selvityksen puutteet, Tammelan kuntastrategian ja kyläohjelman sekä lukuisat kuntalaiskannanotot huomioon päätöksenteossa. Ei silloin ole aihetta valittaa lakiteitse, kun puutteet huomioidaan valtuutettujen toimesta päätöksentekovaiheessa.

Nyt tilanne on kuitenkin sellainen, että ilmeisesti ainoastaan Portaan koulun oppilaat voivat luottaa siihen, että opetuksen järjestämisessä ei heidän osaltaan tule tapahtumaan muutoksia. Kukaan muu Tammelan ala-asteikäisistä koululaisista tai heidän vanhemmistaan ei tiedä, missä lasten opintie tulee jatkumaan syyslukukaudesta 2019 alkaen.

 

Tammelassa 9.3.2017

Meidän Tammela yhteislistan ehdokkaat

Ilkka Tuovinen, Erkki Salama, Katariina Suutela, Tuomas Rantala, Tero Nieminen

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.