Valtuutetun tietopankki

Avoimuus, läpinäkyvyys ja tietoon perustuva päätöksenteko ovat Meidän Tammelan toiminnan perusta. Tälle sivulle on koottu Tammelan kuntaa koskevaa tietoa eri näkökulmista. Tavoitteena on tuoda ajantasainen tieto niin päättäjien, kuntalaisten kuin myös muiden Tammelan kunnan asioista kiinnostuneiden saataville mahdollisimman helposti.

Puuttuuko listasta jotain? Onko joku aihealue, mistä haluaisit lisätietoja? Jätä kommentti sivun lopussa niin lisäämme sen!


Uusi päättäjä? Tästä liikkeelle!

Valtuutetun käsikirja 2017-2021”Valtuutetun käsikirja 2017-2021 on tarkoitettu kaikille kaupunkien ja kuntien valtuutetuille sekä kunta-asioista kiinnostuneille ihmisille.
Kirja pureutuu valtuutetun rooliin ja tehtäviin. Ei ole kahta samanlaista valtuutettua. Jokainen voi kehittyä luottamustehtävässään. Miten?
Vuosikymmenen vaihteen ylittävä valtuuskausi tuo merkittäviä muutoksia suomalaiseen paikallis­ja aluehallintoon. Millaisia ovat tulevaisuuden kunnat? Miten ne toteuttavat uutta rooliaan?”

Hyvän hallinnon periaatteet”Kunnallinen päätöksenteko perustuu kuntalakiin ja kunnan hallintosäännön määräyksiin. Valtuusto päättää hallintosäännön sisällöstä ja muutoksista. Kunnan hallinnossa on noudatettava hallintosäännön määräyksiä.
Tämän asiakirjan periaatteet ohjaavat ja neuvovat toimintaa yleisellä tasolla.”

Tammelan kunnan ”tiiliskivet”

Tammelan kunnan talousarviot”Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.” – Kuntaliitto

Tilinpäätökset ja osavuosikatsaukset”Kunnan tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Lisäksi kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. ” – Kuntaliitto

Tilintarkastus- ja arviointikertomukset”Valtuusto valitsee hallinnon ja talouden tarkastamista varten tilintarkastusyhteisön. Yhteisön on määrättävä vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi JHT-tilintarkastaja. Tilintarkastaja toimii tehtävässään virkavastuulla.” – Kuntaliitto

Tammelan kunnan hallintosääntöHallintosääntö ohjaa kunnan toimintaa
Jokaisessa kunnassa ja kuntayhtymässä on oltava hallintosääntö, jonka sisällön määrittelee kuntalain 90 §. Hallintosäännössä on annettava tarpeelliset määräykset ainakin niistä asioista, jotka kuntalaissa luetellaan. Valtuusto päättää hallintosäännön sisällöstä ja muutoksista. Kunnan hallinnossa on noudatettava hallintosäännön määräyksiä.” – Kuntaliitto

Esityslistat, pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

Tammelan kunta – esityslistat ja pöytäkirjatTammelan kunnan toimielimet: kunnanvaltuusto, kunnanhallitus, lautakunnat sekä väliaikaiset toimikunnat.

Tammelan kunta – viranhaltijapäätöksetViranhaltijapäätös tarkoittaa viranhaltijan yksin tekemää päätöstä jossain asiassa. Kuntalain 140 §:n mukaan päätökset annetaan tiedoksi kunnan jäsenelle pitämällä pöytäkirja nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Forssan Seudun hyvinvointikuntayhtymä”Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä perustettiin 1.1.2014, jolloin Forssan kaupungin sekä Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän sosiaalihuollon palvelut, lasten päivähoitoa lukuunottamatta,  siirrettiin saman organisaation alaisuuteen.” – FSHKY

Hämeen liitto – maakuntavaltuusto”Hämeen liitto on kansanvaltaiseen päätöksentekoon tukeutuva Kanta-Hämeen maakunnan vaikuttava asiantuntija- ja kehittäjäorganisaatio.” – Hämeen liitto

Kuntatalous

Kuntien saamat verotilitykset kuukausittainKunnittainen erittely kunnan keräämistä verotuloista kuukausittain sisältäen vertailun edellisvuoteen.

Tammelan veroennustekehikkoKuntaliiton noin neljä kertaa vuodessa päivittämä ennuste verotulokertymästä.

ValtionosuuslaskelmatKuntaliiton ylläpitämät valtionosuuslaskelmat- ja ennusteet.

Kuntakohtaisia tilastotietoja

Kuntaliiton kuntanavigaattoriKuntanavigaattori visualisoi kuntakohtaista tilastotietoa. Voit tarkastella tietyn kunnan tilastoa verraten sitä vastaaviin tietoihin muilla alueilla. Vertailutietoja löytyy maakuntien ja koko maan keskiarvoina sekä kunnista, joista löytyy korkein ja alhaisin mitattava vertailutieto.

Tilastokeskus – kuntien avainluvutKuntien avainluvut -palvelussa voit vertailla kuntia keskenään tai suhteessa koko Suomen lukuihin. Palvelu esittää keskeiset avainluvut kaikista Suomen kunnista taulukkomuodossa ja kuvioina. Tiedot ovat saatavilla päivitetyillä aluejaoilla vuodesta 2015 alkaen.

VM: Kuntien tilinpäätöstiedot ja tilinpäätöskorttiKuntakortissa esitetään tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja taseen keskeiset tunnusluvut kuntakohtaisesti ja koko maan tasolla. Tilinpäätöksiä voi tarkastella kunnittain valitsemalla kunnan nimen taulukon pudotusvalikosta.

Kuntaliitto.fi – Ehtymätön tiedonlähde

Kuntaliitto.fiKuntaliiton nettiviut ovat ehtymätön tiedonlähde kaikessa kunnan hallintoon, toimintaan, velvollisuuksiin ja vastuisiin ym. liittyvissä asioissa. Miten päätöksenteko toimii? Kuntaliiton sivuilta löytyy selitys!

Puuttuiko jotain? Jätä kommentti alle niin etsitään se ja lisätään sivulle!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.