Vastine Tammelan Kokoomuksen valtuustoryhmälle (FL 26.5.20)

Kirjoituksessaan 26.5.2020, Tammelan Kokoomus ilmoitti, että ”Keskusta ja Meta pilaavat Tammelan talouden”. Tämä on vastine kyseiseen kirjoitukseen. Kirjoitus on julkaistu Forssan Lehden Mielipide -palstalla 28.5.2020.

Kuluvalla valtuustokaudella Tammelan Kokoomuksen valtuustoryhmä on kaikissa merkittävissä asioissa saanut tahtonsa läpi kunnanvaltuustossa. Koulukohtaiset oppilasrajat on nostettu 30 oppilaaseen ja kouluverkkoa on supistettu rajusti lakkauttamalla Letku ja Kaukjärvi sekä tekemällä päätös lakkauttaa Myllykylän koulu heti, kun koulukeskuksen kunnostus valmistuu tai uusi yhtenäiskoulu aloittaa toimintansa (valtuusto 23.4.18).

Kaikissa palveluiden tuotantoon tai talouteen oleellisesti liittyvissä päätöksissä, kuten varhaiskasvatuksen organisaatiouudistus (27.5.19), yhtenäiskouluhanke (17.12.18), talousarviot 2018 ja 2020 (11.12.17, 25.11.19) sekä seudullinen rakennus- ja ympäristövalvonta (12.11.18), Kokoomuksen valtuustoryhmä on yksimielisesti ollut voittaneiden esitysten kannalla. MeTan, ja useimmiten myös Keskustan enemmistön kanta on jäänyt vähemmistöön.

Tammelan kunnan taloutta on ohjattu siis lähes täysin Kokoomuksen tahdon mukaisesti. Ainoastaan kun on ollut kyse tehtyjen päätösten sekä rajusti nousevien sote-kustannusten rahoittamisesta, Kokoomus on asettunut vastahankaan ja vastustanut kunnallisveroprosentin nostoa vuodelle 2020 (28.10.19). Jokseenkin ainoana, suhteettomat mittasuhteet saaneena ”ongelmana” Kokoomukselle vaikuttaakin enää olevan toimintaansa jatkava, koko Pohjois-Tammelan ainoa koulu eli Teuron koulu.

Em. perustein, mikäli keskustelun ainoana tarkoituksena on syyllisten etsiminen, Kokoomuksen valtuustoryhmän olisi ehkä syytä pysähtyä hetkeksi miettimään, mistä suunnasta vastuunkantajia tulisi etsiä.

Kirjaston uudistamisen suhteen kunnia kuuluu kuntalaisille ja muille sidosryhmille, jotka sivistyslautakunnan 25.10.2017 perustamaan ”Kirjaston kumppanuuspöytään” ansiokkaasti osallistumalla antoivat lähtölaukauksen uudistukselle. Siitä eteenpäin hanke etenikin johdonmukaisesti päätöksenteon portaita aina toteutukseen asti, yksimielisesti jokaisessa vaiheessa.

Näissä keskustelussa olisi syytä muistaa, että jokaisen valtuutetun ääni on yhtä tärkeä, yhtä arvokas. Erilaisten näkemysten yhteensovittaminen vaatii taitoa kuunnella ja lopulta ymmärtää vastakkaisia näkemyksiä. Ymmärryksen kautta syntyy yhteishenkeä ja molemminpuolista kunnioitusta, sekä sitä kaikista tärkeintä – luottamusta. Luottamuksen kautta on mahdollista hakea kompromisseja ja konsensusta päätöksentekoon sekä kehittää kuntaamme pitkäjänteisesti, yhteistyössä. Ilman luottamusta päätöksenteko ei toimi, energiaa tuhlataan epäoleellisiin asioihin ja keskinäinen nokittelu ottaa ylisuuren roolin.

Kunnanvaltuuston kokous 27.4.2020 löytyy YouTubesta, kannattaa katsoa. Todellisuus voi hieman poiketa mielipidepalstoilla esitetyistä ”faktoista”. Löydät tallenteen esim. Google-haulla ”tammelan kunta youtube”. Yhtenäiskoulua ym. asioita sivuava keskustelu alkaa n. 46 minuutin kohdalta, osavuosikatsauksen käsittelyn yhteydessä.

Rauhallista ja ihanaa kesää kaikille toivottaen.

Meidän Tammela valtuustoryhmä

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.