Avoin kirje Tammelan kunnanjohtajalle

Katariina Suutela nro. 79, kuntavaaliehdokas, Tammela

Kirjoitus on julkaistu otsikolla ”Kehitetäänkö Tammelaa” Forssan Lehden Mielipide-palstalla 31.3.2017

Osallistuin Tammelassa pidettyyn Keskustan järjestämään kouluseminaariin 21.3, suuri kiitos heille seminaarin järjestämisestä. Tilaisuudessa oli puhujina kansanedustajat Sirkka-Liisa Anttila ja Aila Paloniemi sekä Lähikoulut ry:n Suvi Pesonen, monelle tunnetumpi Äiti Kiljusena. Tilaisuudessa tuli ilmi mielestäni hyvin tärkeä seikka Tammelan tulevaisuuden kannalta.

Päivittäistavarakauppa ry, Turun Yliopiston Brahea-keskus ja Kuntaliitto ovat yhteisessä kokeiluhankkeessa, jossa tarkoituksena on kokeilla ja tuottaa uudenlainen lähipalveluiden tuottamismalli hankerahoituksella. Kokeiluun haetaan pilottikohteita niin kylä- kuin taajamatasolta, joissa olisi kauppa ja koulu. Suvi Pesonen on ollut asian tiimoilta puheissa ainakin Letkun koulun vanhempien kanssa ja ehdottanut Tammelaa Kuntaliitolle pilottikohteeksi.

Ehdotukseen suhtauduttiin myönteisesti. Brahea-keskuksen yhteyshenkilö Sami Tantarimäki oli soittanut kunnanjohtaja Larssonille viikkoa ennen kouluseminaaria ja Larsson oli ilmoittanut pitävänsä hankkeen teemoja maaseutukunnan kannalta tärkeänä, mutta että Tammelalla EI ole halukkuutta lähteä pilottihankkeeseen kouluverkon supistamisen takia.

Lähipalveluiden tuottamismalli ei suinkaan olisi vain koululaisia hyödyttävä hanke vaan koko kylän asukkaita. Palveluverkko käsittäisi niin koulun kuin kaupan joiden ympärille voidaan rakentaa erilaisia palveluita kuten nettipistettä, ruokapalvelua, päivähoitoa, lääketilauksia, kotihoitoa jne pilottikohteen tarpeiden mukaan. Valtuuston tai hallituksen kokouksien pöytäkirjoissa tästä ei ole mainintaa lainkaan.

Onko todella niin, että kunnanjohtajalla on valtuudet puhelinkeskustelussa päättää kunnalle esitetystä mahdollisuudesta viemättä sitä kuntalaisten, hallituksen tai valtuuston tietoon? Kuinka monia muita vastaavia mahdollisuuksia on haudattu kysymättä itse kuntalaisilta tai tuomatta asiaa valtuuston käsiteltäväksi? Onneksi Letkun koulun vanhempainyhdistyksen puheenjohtaja Marko Hätönen (myös kuntavaaliehdokas näissä vaaleissa) on tehnyt paljon töitä saadakseen Letkun koulun ja sitä mukaa koko kylän ja kunnan hankkeen etujen piiriin.

FL 31.3.2017

Ikävä vain, että Brahea-keskus edellyttäisi myös kunnan tukea asiaan. Varsinaisia kulujahan tästä ei kunnalle tulisi, mutta tilaisuus olisi loistava. Ei vain Letkun koululle, sen lapsille, puodille ja kylälle vaan koko kunnalle kehittyä lähipalveluiden mallikunnaksi. Tähän varmasti olisi myöhemmin mielenkiintoa muillakin Tammelan kylillä kuin Letkulla. Miksi ja millä oikeudella kunnanjohtaja kieltäytyy mahdollisuudesta kuntalaisten selän takana?

Kakkostien tuleva peruskorjaus vaikuttaa Letkun ja koko Tammelan houkuttelevuuteen, pilottihankkeessa mukana oleminen olisi ollut kylälle ja sitä kautta koko Tammelalle erinomainen mahdollisuus profiloitua edelläkävijäksi. Näistä päätöksistä ei ole katsottu aiheelliseksi tiedottaa eikä niistä ole nähty kunnanjohtajan twiittaavan. Tämä antaa ajattelemisen aihetta motiiveista. Onko tarkoituksena kylien aggressiivinen alasajo johon pelkkä koulujen sulkeminen ei enää riitä? Silkka välinpitämättömyys vai virkavirhe?

Terveisin

Katariina Suutela

Meidän Tammela – sitoutumattomien yhteislista, kolmen lapsen äiti ja kuntalainen

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *