Kunnalla on merkittävä rooli nuorten opintojen onnistumisessa

Kymmenen vuotta ammatillisen opettajan työssä on suonut minulle aitiopaikan toisen asteen opintojen läpäisyn seuraamiseen. Opintojen keskeyttämiseen toisella asteella vaikuttavat monet syyt kuten puutteelliset lähtötiedot ja taidot, opiskelurutiininen ja opiskelutaitojen puute, kiinnostuksen puute, elämänhallintaan liittyvät ongelmat, elämäntilanteeseen liittyvät ongelmat sekä erilaiset kiusaamiskokemukset. Joku on saattanut ajelehtia perusopetuksen läpi niin, että on onnistunut välttämään tilanteet, joissa olisi pitänyt ottaa vastuuta omista tekemisistä tai joutunut menemään epämukavuusalueelle. Joku on puolestaan ottanut vastuuta liikaa siellä, missä vastuu ei lapselle kuulu.

Uudistettu lainsäädäntö pyrkii tuomaan ratkaisua nuorten opintojen keskeytyksiin pidennetyn oppivelvollisuuden ja maksuttomien toisen asteen opintojen avulla. Tämä on aiheuttanut huolta nimenomaan toisen asteen oppilaitosten johdon tasolla. Eli siellä, minne oppivelvollisuuden laajeneminen ainakin ennakkotietojen mukaan on tuomassa lisää valtion rahaa! Lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten rehtorit ovat olleet huolissaan siitä, että lopulta uudistus toteutetaan toisen asteen lähiopetuksen sekä peruskoulujen kustannuksella.

Vaikka toisen asteen opetuksessa pystytään monia opiskelun haasteita voittamaan, niin edellä mainitut toisen asteen opintojen keskeytyksien juurisyyt on jätetty edelleen kuntien ratkottavaksi. Tammelassa ei saada luottaa siihen, että peruskoulun jälkeisten opintojen pakollisuus ja maksuttomuus olisivat merkittävässä roolissa nuorten kuntalaisten opintojen loppuun saattamisessa. Nuorten opintoihin sitoutumisen perustukset rakennetaan etupainotteisesti silloin, kun he ovat tiiviisti oman kunnan tuottamien palvelujen piirissä.

Tammelan kunnan on huolehdittava lapsiperheiden sujuvan ja turvallisen arjen mahdollistamisesta riittävän palveluverkoston ja -valikoiman avulla.

Kunnan on ymmärrettävä ja huomioitava perheiden haasteet toimeentulon hankkimisen ja lapsiperheen arjen yhdistämisessä. Tammelassa tämä tarkoittaa muun muassa yritystoiminnan tukemista ja pitkien matkojen päässä työssä käyvien arjen realiteettien ymmärtämistä.

Kriiseihin ajautuville perheille ja lapsille on löydyttävä tukipalvelut nopeasti ja matalalla kynnyksellä. Lasten oppimisen haasteisiin on oltava saatavilla riittävä tuki varhaiskasvatuksen aloittamisesta saakka. Peruskouluissa tulee olla riittävät resurssit kaikkien oppilaiden opiskelun perustaitojen ja tietojen vahvistamiseen sille tasolle, että toisen asteen opinnot eivät vaikeudu niiden puuttumisen takia. Kunnan tulee työnantajana tukea peruskoulujen ja varhaiskasvatuksen henkilökuntaa, jotta heillä on voimavaroja ja rohkeutta kannustaa lapsia ja heidän vanhempiaan toimimaan oppimisen edistymiseksi silloinkin, kun astutaan mukavuusalueen ulkopuolelle.

Peruskoulujen ja ryhmäkokojen pitää pysyä maltillisina siten, että yksikään lapsi ei huku massaan opintiensä aikana, vaan koulun aikuisilla on aikaa huomata, välittää ja puuttua. Kouluissa tulee olla tehokkaat toimintamallit kaikenlaisen kiusaamisen estämiseksi ja lopettamiseksi. Tätä varten henkilökunnan on saatava riittävästi resursseja ja koulutusta.

Haluan nähdä Tammelan tulevaisuudessakin asukkaita palvelevana varhaiskasvatuksen ja peruskoulutuksen järjestäjänä sekä arvostettuna ja luotettavana ohjaus- ja opetushenkilöstön työnantajana.

Tämän jutun kirjoitti:


Meidän Tammela kuntavaaliehdokkaat 2021, juliste

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.