Ilkan ”Kysy mitä vaan, vastaan mitä vaan!” -palsta

Voit jättää kommentin tai kysymyksen sivun alareunassa olevaan kommentti kenttään.

Lisää mielipiteitäni löytyy vaalikoneista:

Forssan Lehden vaalikoneHelsingin Sanomien vaalikoneIlta-Sanomien vaalikoneYle Vaalikone

Kysymyksiä ja vastauksia

Millä keinoin pysäyttäisit Tammelan väkiluvun laskun?
Haluatko ilmaista päivähoitoa kaikille?
Millä pitäisi lapset ruokkia päiväkodeissa ja kouluissa – liha, kala, kasvis, paleo vai jokin muu?
Kyläkoulujen lakkauttaminen – oikein vai väärin?
Tarvitaanko uusi kirjasto?
Ajatuksia kuntaliitoksesta?
Pyhäjärven veden korkeus – mitenkäs tämä kiista ratkaistaan?
Tieverkko ja kadut
Pakolaisia Tammelaan, mitä mieltä?
Mitä mieltä kunnan palveluiden yksityistämisestä?
Entäs Torronsuo ym. kaivoshankkeet – kannatatko niitä?
Ajatuksia seudullisesta yhteistyöstä?
Ajatuksia kunnallisesta päätöksenteosta
Kevyenliikenteen väylä Portaaseen
Yritysten huomiointi – onko ideaa?
Muita keinoja joilla elinkeinoelämää saadaan piristettyä?

Millä keinoin pysäyttäisit Tammelan väkiluvun laskun?

Säilyttämällä kyläkoulut

Elävät kylät ovat Tammelan yksi tärkeimmistä vetovoimatekijöistä. Tarttumalla kylien esittämiin mahdollisuuksiin koulujen kehittämisessä, erikoistumisessa ja suhtautumalla avoimin mielin esitettyihin yritysyhteistyömahdollisuuksiin, kyläkoulujen potentiaalilla ei ole rajaa. Erikoistumisaloja voi olla esim. luonto, kulttuuri, liikunta, digitalisaatio, talous tai yrittäjyys. Erikoistuminen on Tammelan mahdollisuus, keskittämällä emme voi pärjätä sillä meillä ei ole siihen tarvittavaa väestöpohjaa.

Palauttamalla kotihoidontuen kuntalisän kaikille

Mitä suurempi on nuorten osuus kunnan väestöstä, sitä elinvoimaisempi kunta on, ihan todistetusti. Kunnan tulee jatkuvasti keskittyä houkuttelevuuteensa erityisesti lapsiperheiden näkökulmasta. Kotihoidontuen kuntalisä, kaikille, on tähän erinomainen työkalu. Tarveharkinnan perusteella tulee kuntalisää myöntää korotettuna.

”Vauvarahan” käyttöönotto

Tammelan tulee osoittaa, että se oikeasti haluaa lisää lapsia muutoinkin kuin juhlapuheissa. Todella konkreettinen ja helposti viestittävä keino on vauvaraha – jokaisesta kuntaan syntyvästä uudesta Tammelalaisesta maksettaisiin kertakorvaus 1000€. Tämä olisi todellinen investointi tulevaisuuteen.

 • Kunnan saama valtionosuus 0-5 vuotiaasta on noin 8400€/vuodessa.

Ottamalla käyttöön maksusitoumukset päivähoidon järjestämisessä naapurikuntien kanssa

Pohjois-Tammelasta Hämeenlinnan tai Tampereen ja Letkulta Helsingin suuntaan työssäkäyville koukkaus Kirkonkylän kautta lasten päivähoitoon tiputtamiseksi on melkoinen päivittäinen ylimääräinen lenkki. Maksusitoumuksilla lapset olisi mahdollista jättää työmatkan luonnollisen reitin varteen hoitoon, joka helpottaisi erityisesti työssäkäyvän väestön asumista ja arkea.

Kaupungistuminen Tammelan mahdollisuus

Tammelasta ei tule kaupunkia, ei ainakaan meidän elinaikanamme. Tammelan tulee siis kohdistaa markkinointinsa ja ponnistelunsa niihin henkilöihin, joita kaupunkielämä ei houkuta. Näitä ovat mm.

 • Diginatiivit mikro/pienyrittäjät – toiminta on paikasta riippumatonta, kunhan löytyy netti.
 • Kylämiljöötä, rauhallisuutta, puhdasta ympäristöä sekä luonnon välitöntä läheisyyttä arvostavat.
 • Etätyöhön kykenevät (vaikka vain muutama päivä viikossa).
 • Isovanhemmat jotka seuraavat lapsiaan
 • Eläköityvä väestöä, jota houkuttaa edullisemmat asuinkustannukset, luonto ja riittävät lähipalvelut

Sitouttamalla kuntamarkkinointiin kaikki kunnan toimijat

Kyläyhdistykset, metsästysseurat, kalastusalueet, harrastustoimijat ym. osaavat parhaiten kertoa omasta alueestaan. Tämä hiljainen tieto tulee saada saumattomaksi osaksi kuntamarkkinointia.

Kunnan tulee toimia primus motorina ”Muuta Tammelaan” kokonaisuuden rakentajana. Web-pohjaiseen palveluun tulee integroida saumattomasti kunnan oma tonttitarjonta, yksityiset maanomistajat, kyläyhteisöt, paikalliset järjestöt ja seurat.

Kunta voi tuottaa staattisen perustiedon sekä omaa irallista kuntatietoa, paikallisten toimijoiden vastuulle jäisi tuoda oma lisämausteensa markkinointiin. Tässä voidaan hyödyntää monikanavaisesti yhteisöjen omia, jo olemassaolevia tiedotuskanavia.

 • Kyläyhteisöjen ym. Facebook,  Twitter ym. some-feedit
 • Mahdollisuudet liittyä metsästysseuroihin jäsenmaksutietoineen
 • ”Kysy paikalliselta” toiminto
 • Jne. jne.

Haluatko ilmaista päivähoitoa kaikille?

Tammelan tulisi pyrkiä tarjoamaan rajoitetusti ilmaista päivähoitoa kaikille. Esimerkiksi 10-20h/kuukaudessa. Tällä helpotettaisiin perheiden arkea ja mahdollistettaisiin myös vanhemmille pieni hengähdytauko aina silloin tällöin.

Täysin ilmainen päivähoito kaikille on kuitenkin todella huono idea. Se pitää sisäänrakennettuna oletuksen, että lapsen edun kannalta päivähoito on automaattisesti paras ratkaisu. Lisäksi se eriarvoistaa perheitä, jotka haluavat kasvattaa lapsensa kotona päivähoidon sijaan. Puhumattakaan siitä, millä rahoilla tämä kaikki maksettaisiin…

Millä pitäisi lapset ruokkia päiväkodeissa ja kouluissa – liha, kala, kasvis, paleo vai jokin muu?

Kasvisruoan tulisi olla normaali ateriavaihtoehto muiden ohessa. Ei siitä pitäisi tehdä mitään numeroa, että on kasvisruokapäivä. Ihannetilanteessa kouluissa olisi sekä liha- tai kala- sekä kasvisruokavaihtoehto tarjolla päivittäin. Lähituotantoa tulee suosia sekä kuljetusten minimoimiseksi että paikallisen yrityselämän piristämiseksi.

Kyläkoulujen lakkauttaminen – oikein vai väärin?

Totaalisen väärä päätös. Perustelujani löytyy blogikirjoituksistani sekä Facebook -seinältäni.

Tarvitaanko uusi kirjasto?

Uusia tiloja tarvitaan, uutta rakennusta todennäköisesti ei. Kunnalla on sekä FAI:n tilat tyhjillään että kunnantalolla tulevaisuudessa yhä enemmän tyhjää tilaa.

Miten olisi kunnantalon hyödyntäminen kirjastopalveluissa – näyttely ym. toimintapainotteinen kulttuuri voitaisiin järjestää kunnantalolla ja perinteisempi kirjastotoimi nykyisessä paikassa?

FAI:n tiloihin mahtuisi myös koko kirjasto – sijainti vain tuottaa haasteita saavutettavuuden näkökulmasta.

Pitäisi myös arvioida kuinka suurelle osalle Tammelan kirjastosta tulisi se ”lähikirjasto” – minun perheeni asioi enimmäkseen Forssan kirjastossa koska muutoinkin asioimme Kydöstä lähinnä Forssan suunnalla.

Ajatuksia kuntaliitoksesta?

Forssaan yhdistymistä on tietyissä piireissä haaveiltu vuosia, mutta karu tosiasia on, että sellaisessa liitoksessa ei Tammelalla ole juuri voitettavaa. Väestötiheys, elinkeino- ja palvelurakenne sekä koko laajan kunnan alueelle levittäytyvä asutus aktiivisine kylineen poikkeavat niin merkittävästi Forssan rakenteesta. Kuntaliitoksessa Tammela ei tule olemaan se paikka missä päätökset tehdään.

Pyhäjärven veden korkeus – mitenkäs tämä kiista ratkaistaan?

Sovittelulla, toivottavasti. Suuret pinnanvaihtelut haittaavat merkittävästi ranta-asukkaita ja virkistyskäyttöä. Suomi on kuitenkin sopimusyhteiskunta, sopimuksia tulee kunnioittaa (huonojakin) eikä niistä tule ”väkivalloin” irroittautua. En tunne kiistan taustoja tarkemmin.

Tieverkko ja kadut

Kadut ovat pääosin hyvässä kunnossa kuten myös tieverkko keskustan tuntumassa. Kaikille tekisi kuitenkin hyvää tutustua tieverkkoomme koko kunnan alueella. Erityisesti näin routa-aikaan, olisi panssarivaunu paikka paikoin paras kulkuneuvo. Tässä myös pikkuvinkki koulukuljetusten haasteita vähätteleville – Google Maps tai edes tielaitoksen karttadata ei anna sitä todellista kuvaa liikennöintinopeuksista…

Pakolaisia Tammelaan, mitä mieltä?

Jo puhtaasti kuntastrategiassa tunnistettujen uhkakuvien (kaupungistuminen, väkiluvun lasku, väestörakenteen muutos) takia, kunnan tulisi toivottaa pakolaiset ym. turvapaikanhakijat tervetulleiksi. Mieluiten lapsiperheitä, joilla saamme ”oikaistua” väestörakenteen kehitystä terveempään suuntaan.

Mitä mieltä kunnan palveluiden yksityistämisestä?

Lähtökohtaisesti kannatan sitä, että myös yritysmaailmalle tarjotaan mahdollisuus osallistua julkisten palveluiden tuotantoon. Tämä ei kuitenkaan päde kaikkeen. Teknisessä toimessa näen monia mahdollisuuksia tehostaa toimintaa, sen sijaan terveydenhuollon yksityistämisessä on todella vaikeita haasteita ja esimerkiksi peruskouluja ei missään nimessä tule antaa yksityisen sektorin hallittavaksi.

Yritysyhteistyö on oikein tehtynä aina hyväksi, määräysvallan suhteen pitää olla tarkkana.

Entäs Torronsuo ym. kaivoshankkeet – kannatatko niitä?

Täytyy myöntää, että mielipiteeni perustuu pitkälti hyvin negatiiviseen mielikuvaani kaivostoiminnasta, joka taas on peräisin käytännössä täysin Talvivaaraan liittyvästä uutisoinnista. En sinänsä vastusta kaivostoimintaa periaatteessa, mutta olen erittäin skeptinen sen suhteen, että kannattavaa kaivostoimintaa voitaisiin tehdä ilman merkittäviä ympäristöriskejä. Luonnossa on muutakin potentiaalia kuin pelkkiä mineraaleja.

Ajatuksia seudullisesta yhteistyöstä?

Yhteistyö on kannattavaa, mutta sen pitää aina olla johdonmukaisesti Tammelan pitkän tähtäimen edun mukaista.

Esimerkkinä juuri nyt tapetilla oleva seudullinen keskuskeittiö

Toistaiseksi en ole selvityksissä nähnyt muuta kuin selvityksiä kustannussäästöistä, toki on mainittu lähituotannon hyödyntäminen ja sitä kautta paikallisten alkutuottajien hyötyminen. Mutta missä ovat kysymykset tarjottavan ruoan laadusta ja imagovaikutuksesta, jotka taasen vaikuttavat seudun vetovoimaan?

Itselläni on, sanoisinko nihkeä suhtautuminen esitettyyn pakasteruokajakeluun (”Cook and chill”), eli ruoka kypsennetään keskuskeittiössä, jäähdytetään ja toimitetaan pakasteena käyttökohteisiin joissa se lämmitetään tarjottavaksi.

Arvioinnissa tulisikin olla mukana:

 • Laatu, siis ennenkaikkea asiakkaan kokema laatu.
 • Imagovaikutus – voidaanko erottautua kuntakentästä (tuore vs. pakaste).
 • Ympäristövaikutusarviointi

Ajatuksia kunnallisesta päätöksenteosta

Nykyisin päätöksenteossa huomioidaan vain yritysvaikutukset vakiokysymyksillä.

Tahdon saada päätöksentekoon lisäksi vakioarviointikohteeksi ympäristövaikutukset. Jokaisessa päätöksenteossa tulisi arvioida, millaisia ympäristövaikutuksia sillä on. Päätöskohtaisesti tulee arvioida mikä on riittävä selvitys, Arvioinnin tueksi tulee laatia yleinen ohjeistus.

Vastaavasti, myös lapsivaikutusarvionti pitäisi olla vakiona jokaisessa päätöksenteossa. Tämä on erityisen tärkeää, jotta lapsen etu tulee varmasti huomioitua ja jotta kunta voi entisestään parantaa imagoaan lapsiystävällisenä kuntana!

Kevyenliikenteen väylä Portaaseen

Erinomainen hanke, sekä kunnallisesti että seudullisesti! Kevyenliikenteenväylä tulee jatkaa myös Portaan koulun ympäristöön, jotta vanhemmat uskaltaisivat antaa lastensa taittaa koulumatkan kävellen tai polkupyörällä.

Väylä yhdistäisi Saaren kansanpuiston seutukunnalliseen kevyenliikenteen verkostoon, jonka voi olettaa lisäävän matkailua alueella merkittävästi Forssan suunnalta. Se helpottaisi myös kuntalaisten Saaren suuntaan tapahtuvaa virkistysmatkailua, kun ei tarvitsisi aina turvautua omaan autoon. Lasten kanssa pyöräily Saareen muuttuisi kertaheitolla miellyttäväksi!

Kokonaisuudessaan väylä olisi todella positiivinen hanke – kustannusarvio reilu 2 miljoonaa tosin hirvittää!

Yritysten huomiointi – onko ideaa?

Kunnan tulee tarjota tontteja alennettuihin hintoihin yrityksille samoilla periaatteella kuin asuntorakentajille.

Tieinfra, kuten muukin infra (sähkö, vesi, viemäri jne.) yritysalueille / yritystonteille tulee järjestää toimivaksi yritysten tarpeet huomioiden.

Tulee kuitenkin muistaa, että Forssan seudulla kokonaisuutena on vapaata toimitilaa tarjolla hyvinkin erilaisiin tarpeisiin. Kaikille nämä eivät kuitenkaan sovi. Mikäli yrityksen tarpeet vaativat uusien tilojen rakentamista, kunta voi osallistua rahoitukseen mahdollisessa konkurssitilanteessa etuoikeutetulla velkapääomalla. Omaan taseeseen ei kunnan pidä lisää rakennuksia rakentaa.

Muita keinoja, joilla elinkeinoelämää saadaan piristettyä?

Tammela on eräänlainen taivas Aasian metropoleissa eläköityville, varakkaille senioreille. Esimerkiksi etelä-Koreassa Soulin metropolialueella on tällä hetkellä eläköitymässä miljoonia varakkaita ihmisiä, jotka edelleen muistavat lapsuudestaan luonnon, maaseudun ja elämän haja-asutusalueilla, ennen Korean teollistumista ja metropolialueiden syntyä. He arvostavat juuri niitä tekijöitä, joita Tammelalla on tarjota: puhdas luonto, jokamiehenoikeuksien mahdollistama marjastaminen ja sienestäminen sekä luonnossa kulkeminen. Erityisen arvokkaaksi he kokevat rauhallisuuden ja ihmisvilinän täydellinen puuttuminen. Tammelan valttina on harva asutus – käytännössä mistä kolkasta tahansa on maksimissaan kilometri luonnon keskelle jossa ei muita ihmisiä näy.

Olen keskustellut aiheesta Korealaisen pariskunnan kanssa, joka alkuvuodesta vieraili perheemme luona. Kyseessä oli osittain lomamatka mutta samalla he suunnittelivat potentiaalisia kohteita, joihin voisi löytyä suurempaakin kiinnostusta lähinnä turismin merkeissä. Korealaisethan eivät ole ikinä ”lomalla” – bisnes on aina taustalla.

Pelkästään Aasian turismin kautta voisi syntyä vaikka minkälaista vetovoimaa, mutta se vaatisi niin kunnan, yrittäjien, maanomistajien kuin kuntalaistenkin saumatonta yhteistyötä.

Ilkka Tuovinen, kuntavaaliehdokas #80

Meidän Tammela yhteislista

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *