Rakentamatton rakennuspaikan verosta…

Terveisiä kunnanhallituksen kokouksesta 30.10.2017.

Tämä asia herättää varmasti laajempaakin keskustelua, niin pyrin nyt omalta osaltani selventämään mistä tässä on kyse. Palautetta otan mielelläni vastaan, se olisi peräti toivottavaa!

Pikakelauksena, Tammelan kunnanhallitus päätti siis eilen maanantaina 30.10.2017 esittää kunnanvaltuustolle, että Tammelassa otetaan käyttöön rakentamattoman rakennuspaikan vero ja veroprosentti olisi 3%. Yksimielisyyttä ei hallituksessa ollut, eli asiasta äänestettiin ja tuloksella 4-3 esitys lähti eteenpäin.

Selvennetään ihan ensimmäiseksi, että rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistövero koskee vain hyvin pientä joukkoa rakentamattomista tonteista. Kaikki tyhjät tontit eivät automaattisesti tule veron piiriin!

Edellytyksenä veron määräämiselle on, että tontin tulee

a) olla asemakaava-alueella

b) tontin rakennusoikeudesta yli puolet pitää olla kaavoitettu asuntotarkoitukseen

c) muiden kiinteistöverolain ehtojen tulee täyttyä

Tammelassa tällaisia tontteja on vain keskustassa ja sen välittömässä läheisyydessä. Ranta-asemakaavoitettuja alueita vero ei koske. Itse äänestin hallituksessa tämän veron käyttöönoton puolesta siksi, että se

1) lisää kunnan tuloja,

2) edistää rakentamista/tonttien markkinoille tuloa ja

3) sen myötä edistää asukashankintaa

Vaikutusmekanismi on tottakai hidas ja teholtaan melko pieni, mutta se on kuitenkin olemassa. Näin ollen tämä vero edistää kunnalle tärkeiden tavoitteiden toteutumista.

Naapurikunnista Jokioinen, Ypäjä, Humppila, Hämeenlinna, Karkkila, Lohja ja Loppi ovat ottaneet tämän veron jo aiemmin käyttöön.

Paljonko se vero sitten on?

Vero määräytyy aluekohtaisten tonttihintakarttojen perusteella (tai käyvän arvon jos pienempi). Kunnan tonttien normaali myyntihinta esim. Kydössä on 7-8€/m2. Jos tätä hintaa käytettäisiin verotuksessa, niin 1000m2 rakentamattomalle tontille asemakaava-alueella vero voisi olla enintään 300€ / vuosi.

  • 0,75 * 8 * 1000 * 0,03 = 300€

Käytännössä verotuksessa käytetty arvo on usein huomattavasi käypää arvoa pienempi ja näin ollen verokin jää pienemmäksi.

Taustaa ja tutkimuksia

Rakentamattoman rakennuspaikan veron vaikutuksista onnistuin löytämään vain Teemu Lyytikäisen (VATT) julkaisuja ja tutkimuksia. Esim. rakennuslehti.fi uutisoi tutkimuksesta verkkosivuillaan 11.5.2007. Tässä muutama lainaus uutisesta:

”Rakentamattoman tontin verottaminen tekee tyhjän tontin hallussapidosta kalliimpaa, mikä kannustaa rakentamaan tai myymään tontin.”

”Omakotirakentaminen kiihtyi selvästi rakentamattoman tontin kiinteistöveron käyttöönottavissa kunnissa.”

Hallituksen esityksessä HE 76/2013 (siis Suomen valtion hallituksen) on seuraava maininta tähän veroon liittyen:

Teemu Lyytikäinen on kuitenkin empiirisessä tutkimuksessaan analysoinut nimenomaan rakentamattomalle rakennuspaikalle kohdistetun korotetun kiinteistöveron vaikutusta asuinra-kentamiseen. Tutkimuksessa todettiin, että korotetulla kiinteistöverolla on tilastollisesti merkitsevä asuntotuotantoa nopeuttava vaikutus.

(Three-Rate Property Taxation and Housing Construction, Journal of Urban Economics 2009, vol 65, ss. 305 – 313).”

Ja sitten löytyi vielä VATT:n julkaisu ”Kiinteistövero – taloustutkijoiden lemmikki ja kansalaisten inhokki”, tämäkin mainitun Lyytikäisen tuotosta. Siellä sama teema toistuu: ”Rakentamattoman tontin kiinteistövero nopeuttaa asuntotuotantoa.”

Tällaista pohdintaa päätöksen perusteluiksi.

t. Ilkka

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.