Kysymys sivistystoimenjohtajalle Tammelassa järjestettävän vuorohoidon rakennemuutoksesta 1.8.2021 alkaen

Tammelan kunnassa on päätetty muuttaa vuorohoidon osalta järjestelyjä siten, että vuorohoito siirtyy nykyiseltä paikaltaan Tammelan keskustassa Riihivalkaman koululle 1.8.2021 alkaen.

Pyydämmekin Teiltä ystävällisesti vastauksen seuraaviin kysymyksiin:

1. Millaisia vaihtoehtoisia tapoja organisoida hoitoryhmät löytyisi, jotka mahdollistaisivat vuorohoidon säilyttämisen Tammelan keskustassa?

2. Miten vuorohoidon siirtopäätöksessä on huomioitu uusi yhtenäiskouluhanke ja sen valmistuttuaan mukanaan tuomat muutokset varhaiskasvatuksen toimipisteisiin?

3. Millä tavoin vuorohoidon rakennemuutoksen päätösvalmistelussa on osallistettu sidosryhmiä (asiakkaat, työntekijät ym.)?

4. Onko osana päätösvalmistelua laadittu lapsivaikutusten arviointi ?

5. Voitaisiinko perusopetuksen oppilaaksiottoalueita muuttamalla tai ne poistamalla säilyttää vuorohoito keskustassa ja samanaikaisesti mahdollistaa keskeytymätön opintopolku päiväkodista perusopetukseen mahdollisimman monelle?

Tästä kirjallisesta kysymyksestä on ilmoitettu hallintosäännön kohta 10:n mukaisesti valtuuston kokouksessa 30.3.2021.

Tammelassa 31.3.2021
Meidän Tammela valtuustoryhmä

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.