MeTa valtuustoryhmän pöytäkirja 10.12.2017

Aika: 10.12.2017 klo. 12:58
Paikka: Kunnantalo
Läsnä: Tuomas Rantala, Katariina Suutela, Erkki Salama, Ilkka Tuovinen, Tero Nieminen

1 § Avattiin kokous 12:58

2 § Edellisen kokouksen 5.11.2017 pöytäkirjan tarkastaminen ja tarvittavista toimenpiteistä päättäminen.

  • 10.9.2017: 5. FAI:n kiinteistön käyttötarkoitus ja soveltuvuus varhaiskasvatuksen käyttöön sekä tarvittavat viranomaishyväksynnät. Tuomas sopii tapaamisen kunnan varhaiskasvatusjohtaja Paula Laakson kanssa asiantilan toteamiseksi.
    • Tuomaksella ollut aikataulullisia haasteita
  • 15.10.2017: Kuntalaisaloite.fi -palvelun käyttöönotto.-> esitetään lisättäväksi talousarvio 2018 “Asiakas- ja tehtävälähtöiset palveluprosessit” ohjelmasuunnitelman “Kuntalaisten osallisuuden ja osallistumisen lisääminen” hyötytavoitteen alle.

3 § Tammelan Vihreiden Suojellaan Torronsuo -adressi

Keskusteltiin addressista ja todettiin, että lähtökohtaisesti kannatamme Torronsuon ekosysteemin suojeluun tähtääviä toimenpiteitä, mutta tällä hetkellä emme pidä mahdollisena edistää niitä kaavoituksen keinoin nykyistä enempää. Valtuustoryhmämme kuitenkin kannattaa yksimielisesti sitä, että Tammelan kunta ei viestinnässään eikä konkreettisin toimin, kuten yhdyskuntarakentamisen kautta ryhdy kaivostoimintaa edistäviin toimiin.

Em. perustein todettiin, että emme tee yksimielistä päätöstä ryhmänä addressin allekirjoituksen suhteen.

4 § Talousarvio 2018

Keskusteltiin talousarviosta ja sovittiin, että esitetään seuraavia muutoksia:

  • luottamushenkilöiden palkkioihin budjetoidaan 40.000€ ehdotetun 90.000€:n sijaan. Säästö saadaan aikaan luopumalla valtuustoinfojen palkkioista sekä laskemalla kokouspalkkioita kauttaaltaan 25%.
  • Koulukekuksen ja Norrintien saneerauskustannukset poistetaan investointisuunnitelmasta.
  • Ilkka kysyy maanantaina teknisestä toimesta, onko kunnan kiinteistöstä olemassa kiinteistöselvitystä. Mikäli ei ole, esitämme talousarvioon 50,000€ lisäystä tekniseen toimeen selvityksen laatimisen käynnistämiseksi.
  • Esitetään kunnan asuinhuoneistojen budjettiin 1% korotusta tulopuolelle

 

5 § Muut valtuustossa 11.12. käsiteltävät asiat:

  • Muut mainittavat asiat: esitetään kunnan ICT-palvelujen kustannusten hillitsemiseksi, että kunnanhallitus asettaa toimikunnan Tammelan pitkän tähtäimen strategisen ICT-hankinnan ohjaamiseksi. (kts. kustannusten kasvu 2014-2018).
  • Käsittelyjärjestys: esitetään kunnanvaltuustolle, että kohta 7 poistetaan kokouksen esityslistalta, koska hallituksen pöytäkirjan päätös on kirjattu virheellisesti, eikä asiaa olisi kuulunut edes tuoda kunnanvaltuuston päätettäväksi.

 

6 § Kokouksen päättäminen

Päätettiin kokous klo. 15:00

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.