MeTa valtuustoryhmän pöytäkirja 11.3.2018

Sunnuntai-iltapäivän palaverissa oli aiheena ainoastaan 8.3.2018 julkaistu esitys Tammelan talouden tasapainottamiseksi, josta riitti puhuttavaa aina ilta kuuteen asti. #meidantammela #tammela


Aika: 11.3.2018 klo. 15:10 - 18:00

Paikka: Kunnantalo, valtuustosali

Läsnä: Tuomas Rantala, Katariina Suutela, Erkki Salama, Ilkka Tuovinen, Tero Nieminen

1 § Kokouksen avaus

Ilkka avasi kokouksen klo. 15:10

2 § Talouden tasapainottamisraportti

Erkki Salama, joka oli MeTan edustaja konsulttityön ohjausryhmässä, kertoi lyhyesti prosessissa. Erkki toi erityisesti julki sen, että ohjausryhmä ei todellakaan ollut yksimielinen raportissa esitettävistä toimenpiteistä ja että se, miten asia tuotiin julkisuuteen ”yksimielisenä ohjausryhmän esityksenä” on todella harhaanjohtavaa.

Todettiin, että talouden tasapainottamistyö on tehty täysin salassa kaikilta luottamushenkilöiltä, mukaan lukien työn tilanneelta hallitukselta. Kunnanhallituksen enemmistön hyväksyttyä konsultin tarjous 18.9.2017, ei asiasta ole tiedotettu käytännössä mitään ennen kuin esitys julkistettiin 8.3.2018. Tämä siitä huolimatta, että Ilkka erityisesti toi esille huolensa prosessin läpinäkyvyydestä ja osallistamisesta eriävässä mielipiteessään.

Todettiin, että valtuustoryhmämme yksimielinen esitys paketin osalta on, että sitä ei voida kokonaisuudessaan hyväksyä. Merkittävä osa paketin toimenpiteistä ovat luonteeltaan sellaisia, joiden toteuttaminen johtaisi kunnan vetovoiman katastrofaaliseen heikkenemiseen lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä. Tarkastelussa on myös jätetty huomioimatta aiemmin esille nostettuja toiminnan tehostamiseen liittyvä mahdollisuuksia, sekä joko tietoisesti tai tiedostamatta rajattu tarkastelun ulkopuolelle hallinnon ICT-kulut. Kouluverkon ja varhaiskasvatuksen palveluverkon tarkasteluun olemme ottaneet kantaa jo aiemmin.

Todettakoon kuitenkin, että paketti sisältää myös järkeviä ratkaisuja kustannusten hallintaan, mm. organisaatiorakenteen keventäminen. Tämä herätti kysymyksen, tarvitaanko kunnassa todellakin ulkopuolinen konsultti tuomaan tällaisia ajatuksia esille?

Esitetty päätösaikajana tasapainottamispaketin toimenpiteiden hyväksymiselle on absurdi: esitys on toimitettu luottamushenkilöille 8.3.2018, kunnanjohtaja Larsson esittää hallituksen heti seuraavassa kokouksessaan 12.3.2018 päättävän paketin esittämisestä sellaisenaan valtuustolle ja valtuuston pitäisi asiasta päättää seuraavassa kokouksessaan 19.3.2018. Puhutaan koko kunnan palvelurakennetta radikaalisti muokkaavista toimista, mutta niihin perehtymiseen ei haluta antaa asioista päättäville luottamushenkilöille aikaa tai mahdollisuuksia keskusteluun ennen päätöksentekoa.

Katsomme, että kokonaisuutena esitys ei vaikuta vastaavan sitä ennakkoluulotonta rakenteiden ja palveluiden tarkastelua, jonka annettiin ymmärtää olevan työn tavoite.

3 § Kokouksen päättäminen.

Päätettiin kokous klo. 18:00

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.