MeTa valtuustoryhmän pöytäkirja 15.10.2017

Aika: 15.10.2017, klo. 18:00 - 19:22
Paikka: Martin Krouvi
Läsnä: Katariina Suutela, Erkki Salama, Ilkka Tuovinen, Tero Nieminen
Poissa: Tuomas Rantala

1 § Päätettiin tarkistaa edellisen kokouksen 10.9. pöytäkirja sekä päättää tarvittavista toimenpiteistä seuraavassa kokouksessa.

 

2 § Keskusteltiin kuntatalouden tasapainottamistyöstä.

Ohjausryhmän jäsen Erkki kertoi lyhyesti ja yleisellä tasolla ohjausryhmän työskentelystä. Ensimmäinen kokous oli 9.10. ja seuraava on sovittu olevan 24.10.2017.

Todettiin, että kyseessä kunnanhallituksen asettama ohjausryhmä joten kunnanhallituksen jäsenillä on oikeus kaikkeen ohjausryhmässä esitettyyn materiaaliin, kuten konsulttien laatimiin esityksiin, kokousten esityslistoihin ja kokouspöytäkirjoihin.

 

3 § Valtuustoaloite: Rollaattoriparkki

Liite: https://drive.google.com/open?id=1SdpipOoEjQLh2tGaZm2ILK6jptut4zyszG-99-gngTM

Päätettiin esittää aloite seuraavassa valtuuston kokouksessa.

 

4 § Kuntalaisaloite.fi -palvelun käyttöönotto kunnassa.

Ilkka kertoi esittäneensä 15.10.2017 kunnanhallitukselle, että hallitus päättäisi pikaisesti kunnan liittymisestä kuntalaisaloite.fi -palveluun. Mikäli asia ei etene tätä kautta, harkitaan valtuustoaloitteen tekemistä.

Perustelut palveluun liittymiselle:

Palvelu on oikeusministeriön rahoittama ja siitä ei koidu kustannuksia kunnalle eikä käyttäjille. Palvelu helpottaa kuntalaisaloitteiden tekemistä ja sitä kautta madaltaa kuntalaisten kynnystä osallistua kunnalliseen päätöksentekoon. Palvelu mahdollistaa kuntalaisaloitteiden listauksen dynaamisesti esim. Tammelan uusituilla nettisivuilla. Palvelun käyttöönotto tukee kaikkia Tammelan strategiassa esille nostettuja arvoja: asiakaslähtöisyys, vastuullisuus, yhdessä onnistuminen ja tahto uudistua.

Seudun kunnista palvelussa ovat mukana mm. Forssa, Ypäjä, Jokioinen ja Humppila.

 

5 § Päätettiin, että valtuustoryhmän “puoluevero” on 15% ja hyväksyttiin valtuustoryhmän säännöt liitteen mukaisesti.

Säännöt: https://drive.google.com/open?id=1YLigexXOQ_qmndSTUXA_Duo6r5xGQLUJq7rGP_4guO4

 

6 § Valtuustoryhmän työskentelyn julkisuus ja kuntalaisten osallistaminen

Päätettiin, että jatkossa valtuustoryhmän kokouksista laaditut pöytäkirjat ovat julkisia siltä osin kun ne eivät sisällä salassa pidettävää tietoa. Puheenjohtajan päätöksellä osia pöytäkirjasta voidaan salata, jolloin siitä on oltava maininta julkisesti saatavaksi asetetussa pöytäkirjassa.

 

7 § Meidän Tammela ry:n perustaminen: aikataulu ja rahoitus.

Päätettiin, että Erkki ja Tero ottavat vetovastuun Meidän Tammela yhdistyksen rekisteröidyksi saattamisesta. Yhdistyksen rekisteröinti tapahtunee vuoden vaihteessa jonka jälkeen varsinainen toiminnan suunnittelu käynnistyy.

Nettisivusto meidantammela.fi, Meidän Tammela Facebook -sivut ym. sosiaalisen median kanavat siirtyvät yhdistyksen hallintaan ja jatkossa niissä tullaan tuomaan esille sekä valtuustoryhmän että yhdistyksen toimintaa.

Yhdistyksen pääasiallinen rahoitus tulee tapahtumaan “puolueveron” kautta.

 

8 § Muut esille tulleet asiat

Keskusteltiin sivistyslautakunnan tulevan kokouksen 25.10. esityslistasta ja laadittujen talousarvioehdotusten valmistelun tasosta.

 

9 § Kokouksen päättäminen.

Päätettiin kokous klo. 19:22.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.