MeTa valtuustoryhmän pöytäkirja 5.11.2017

Aika: 5.11.2017 klo. 12:00 - 13:50

Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 253

Läsnä: Tuomas Rantala, Erkki Salama, Ilkka Tuovinen, Tero Nieminen

Poissa: Katariina Suutela

1 § Edellisten kokousten 10.9. ja 15.10. pöytäkirjojen tarkastaminen ja tarvittavista toimenpiteistä päättäminen

Avoinna olevat asiat:.

 • 10.9.2017: 5. FAI:n kiinteistön käyttötarkoitus ja soveltuvuus varhaiskasvatuksen käyttöön sekä tarvittavat viranomaishyväksynnät. Tuomas sopii tapaamisen kunnan varhaiskasvatusjohtaja Paula Laakson kanssa asiantilan toteamiseksi.
 • 15.10.2017: Valtuustoaloite: Rollaattoriparkki
 • 15.10.2017: Kuntalaisaloite.fi -palvelun käyttöönotto.

Tarkastettiin em. pöytäkirjat ja todettiin yllälistatut asiat vielä keskeneräisiksi.

Päätettiin, että Ilkka lähettää “rollaattoriparkki” valtuustoaloitteen tiedoksi muille valtuutetuille sekä julkaisee sen Meidän Tammela Facebook -sivulla kuntalaispalautteen keräämiseksi. Muihin asioihin palataan myöhemmin.

 

2 § KHALL 30.10. terveisiä (Ilkka)

Tietoa talousarviovalmistelusta 2018 ym. kokouksessa käsitellyistä asioista.

KHALL Pöytäkirja 30.10. / Esityslista 6.11. – tutustukaa etukäteen ja kirjatkaa mahdolliset kysymykset ylös niin vastailen mahdollisuuksien mukaan.

Keskusteltiin em. asioista.

 

3 § Keskustellaan lautakuntien valmistelemista talousarvioehdotuksista jotka löytyvät pöytäkirjojen liitteistä: sivistyslautakunta 25.10, tekninen lautakunta 18.10.

Lisäehdotuksia, onko esitetyt toimet hyväksyttäviä? Olisko jotain syytä muuttaa / lisätä / poistaa?

Teknisen toimen osalta löytyy myös investointilista.

Palveluverkon rakenteellinen tarkastelu (perusopetus, varhaiskasvatus, keittiöt) ja ohjeistus hallituksen kokoukseen 6.11.

Keskusteltiin em. asioista ja todettiin seuraavaa:

Kunnan ruokapalvelujen toteuttamisvaihtoehtoja on käsitelty kunnanhallituksen kokouksessa 15.5.2017 jossa päätettiin edetä oman keskuskeittiön mallilla. Päätöstä ei kuitenkaan ole toimeenpantu ja kunnanhallituksella on vielä selvityksessä myös seudullinen vaihtoehto.

Kunnanhallituksen kokouksen 15.5. pöytäkirjaliitteissä olleesta Damicon selvityksestä käy ilmi mm. seuraavaa:

 • Oma saneerattu keskuskeittiö toisi arviolta noin 200.000€ vuosittaisen säästön nykytilanteeseen verrattuna.
 • Selvityksestä suora lainaus: ”Mahdollinen yhteistyö Lomijoen Kuntapalvelut Oy:n kanssa edellyttää osakkuutta ko. yhtiössä. Tammelan oma toiminta nyt tehokkaasti hoidettu, syytä epäillä, ettei hinta laskisi yhtiöittämisen ja mahdollisen yhteiskeittiön myötä. Mahdollinen yhteinen keskuskeittiö ei myöskään poista tarvetta peruskorjata Koulukeskuksen keittiö ja muut palvelukeittiöt.”

Ryhmän näkemyksen mukaan oma keittiö mahdollistaa myös Tammelan ruokapalveluiden hyvän maineen hyödyntämisen ja parantamisen jatkossakin. Näillä perusteilla ryhmä oli yksimielinen siitä, että kunnan on syytä suunnitella ruokapalvelujen toteutus oman keittiön mallilla.

Kouluverkon suhteen ryhmän kanta on edelleen sama, eli kouluja ei tule sulkea: vaikutukset olisivat ainoastaan negatiivisia, kustannussäästöjä ei sulkemisilla ole saavutettavissa. Myös varhaiskasvatusverkko tukee oleellisesti lapsiperheitä, joten sen karsimiseen ei ole syytä lähteä. Molemmat em. asiat, vaikkakin tuloslaskelmassa kuluja, ovat pitkän tähtäimen investointeja kunnan tulevaisuuteen.

Käytiin läpi muitakin eri vaihtoehtoja kunnan kustannusrakenteeseen liittyen joista esille nousi mm. seuraavia ehdotuksia:

 • Kokous- ym. kahvitukset pois
 • Aurauksissa lumenajon vähentäminen (eli kokoaminen keskustaan, sen sijaan että niitä ajatetaan muualle).
 • Luottamushenkilöpalkkioiden alentaminen
 • Tietohallinnon kustannusten ja palvelujen uudelleenarviointi puhtaalta pöydältä.

Seuraavat asiat olisi myös syytä selvittää ja ottaa harkintaan:

 • Kunnan käyttämä sähköenergia: oman kilpailutuksen sijaan sähkönhankintapalvelun käyttö
 • Vakuutukset: vakuutusmeklarin käyttö
 • Tontti/kiinteistövälityksen ulkoistaminen
 • KOy Tammelan vuokra-asunnot: kunnan suoraan omistamien vuokrahuoneistojen siirto KOy:lle ja sillä tavoin vuokrakiinteistömassan keskittäminen yhdelle yhtiölle, joka selkeyttäisi vuokrakiinteistöjen ja -kohteiden hallintoa sekä mahdollistaisi tarvittavien palveluiden hankkimisen kustannustehokkaimmalla mallilla.
 • Tulostusmateriaaleissa siirrytään käyttämään yht.sopivia tarvikevärejä kalliiden alkuperäisvärikasettien sijaan (tyypillisesti kustannukset pienenevät vähintään 50%).

Päätettiin jatkaa keskustelua seuraavissa kokouksissa sitä mukaa, kun tietoa vuoden 2018 talousarviosta ja sen vaikutuksista kuntalaisten elämään on enemmän saatavilla.

 

4 § Tulo- ja kiinteistöveroprosentit vuodelle 2018

KHALL esitys 30.11: verot ennallaan pl. rakentamattoman rakennuspaikan vero 3%. Muut kiinteistöverot ovat joko lain sallimassa minimissä tai lähellä sitä, pl. voimalaitokset lähellä maksimia 3,10%.

Hallitus esittää kunnanvaltuustolle:

 1. tuloveroprosentiksi 20,25 ja
 2. kiinteistöveroprosenteiksi:
  – asuinrakennukset 0,42
  – vapaa-ajan asunnot 1,02
  – yleinen (muut rakennukset, maapohja) 0,93
  – yleishyödylliset yhteisöt 0,00
  – voimalaitokset 2,85
  – rakentamaton rakennuspaikka 3,00.

Naapurikuntien johtajien/hallitusten esityksiä veroprosenteiksi 2018:

Forssa tulovero 20,5% / rakentamaton rakennuspaikka 0%

Ypäjä 21,5% / 3%

Jokioinen 21,5% / 2%

Humppila 22% / 2% (v. 2017, 2018 esitystä ei tiedossa)

Somero 20% / 0%

Urjala 21,75% / 0%

Loppi 21,50% / 3%

Hämeenlinna 20,75% / 3,30%

 

Keskusteltiin em. asioista ja todettiin seuraavaa:

Läsnäolijat kannattivat yksimielisesti hallituksen esitystä, sillä erotuksella että rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroksi esitetään 2%:a kolmen sijasta.

 

5 § KHALL 6.11: Valtuustoaloite / pienryhmäopetus – keskustelua päätösehdotuksesta.

Keskusteltiin päätösehdotuksesta ja todettiin seuraavaa:

Läsnäolijat kannattivat yksimielisesti pienryhmäopetuksen järjestämistä Tammelassa, mikäli se on taloudellisesti mahdollista.

 

6 § KHALL 6.11: Valtuustoaloite / lapsivaikutusten arviointi – keskustelua päätösehdotuksesta.

Keskusteltiin päätösehdotuksesta.

Kysymyksiä herätti lähinnä “strategisen työryhmän” kokoonpano, joka selvinnee hallituksen kokouksessa 6.11.2017

 

7 § KHALL 6.11: Seppeleenlaskijat itsenäisyyspäivän juhlallisuuksiin

Todettiin, että näin arvokkaisiin tehtäviin on toivottavaa saada kunnan ylimmät luottamushenkilöt.

 

8 § KHALL 6.11: Tammelan kunta 150v. juhlavuosi

Todettiin, että juhlavuosivalmisteluihin löytyy varmasti paras osaaminen MeTa ryhmän ulkopuolelta, emmekä esitä henkilöitä toimikuntaan.

 

9 § Muut esille tulleet asiat

Ei muita asioita.

 

10 § Kokouksen päättäminen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 13:50.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.