MeTa valtuustoryhmän pöytäkirja 8.8.2018

Uusi vuosi, vanhat kujeet? Kesälomat on lusittu ja on aika taas kääntää katse tulevaisuuteen. Pohdinnassa perinteisesti mm. talouden tasapainottamista ym. #meidantammela #tammela


Aika: 8.8.2018 klo. 18:00 - 19:30

Paikka: Hakkapeliitta Ravintola

Läsnä: Tuomas Rantala, Katariina Suutela, Ilkka Tuovinen, Tero Nieminen

1 § Kokouksen avaus

Ilkka avasi kokouksen klo. 18:09.

2 § Taloustoimikunta

Kunnanhallituksen asettama taloustoimikunta kokoontui ensimmäisen kerran kesäkuussa. MeTan edustaja Tuomas ei voinut osallistua kokoukseen 6.6.2018 työmatkan vuoksi eikä varajäseniä toimikuntaan kunnanhallituksen toimesta asetettu. MeTa:lla ei siis edustajaa ensimmäisessä kokouksessa ollut.

Todettiin, että mm. seuraavia asioita olisi syytä tarkastella taloustoimikunnan työn yhteydessä:

Poimintoja ICT kustannuksista

Luottamushenkilöiden tabletit ja liittymät. Luottamushenkilöiden työn hoitamiseksi pitäisi ensisijaisesti mahdollistaa pääsy kunnan järjestelmiin luottamushenkilön omilla välineillä (kotitietokone, älypuhelin, tabletti jne.) ja ainoastaan mikäli tämä ei ole mahdollista, kunta luovuttaisi mobiililiittymällä varustetun tabletin sen sijaan, että jokaiselle luovutetaan ko. laite riippumatta siitä, onko sille todellista tarvetta / käyttöä.

Meltwater mediaseuranta. Olisi syytä vakavasti pohtia onko todellakin perusteltua käyttää>15,000€ vuodessa raportteihin, joilla mitataan tiettyjen avainsanojen näkyvyyttä erityisesti sosiaalisessa mediassa.

Dreambroker yritysvideo-ohjelmisto. Ohjelmiston vuosikustannus n. 6500€ vaikuttaa suurehkolta ottaen huomioon ilmeisen käytön vähyyden. Samaan aikaan kunta julkaisee videoita suoraan YouTubessa.

Questback palautejärjestelmä (3138€/vuosi). Kustannus alkaa olemaan aika marginaalinen, mutta usein vaihtoehtona on saman summan sijoittaminen johonkin muuhun, esimerkiksi nuorten liikuntapalveluihin. Kuinka paljon kyselyitä tehdään Questbackillä ja mitä sellaisia ominaisuuksia se tarjoaa, joita esimerkiksi ilmainen ja helposti omaksuttava Google Forms ei tarjoa?

Talouden tasapainottamissuunnitelma ym.

Kts. kokous 5.11.2017 § 3

Kts. Talouden tasapainottamissuunnitelma

Lähtökohtaisesti kannatamme tasapainottamissuunnitelmasta seuraavien toimenpiteiden suunnitelmallista toteuttamista:

  • Teknisen toimen organisaatiorakenteen uudistus
  • Varhaiskasvatuksen palvelurakenteen mitoittamista kysynnän mukaan, käytännössä siis tarjonnan pienentämistä Kirkonkylän alueella jossa tarve tulee ilmeisesti olemaan lähitulevaisuudessa voimakkaimmin laskeva.
  • Sivistystoimen johtamisorganisaatio/henkilöstörakenneuudistukset -> kohti matalampaa organisaatiorakennetta
  • Paketissa on mainittu lukuisia ”pieniä” toimenpiteitä, kuten sähköenergian ja vakuutusten kilpailuttaminen mahdollisesti meklaria hyödyntäen. Lähtökohtaisesti kannatamme tällaisten toimenpiteiden nopeaa käyttööottoa, mikäli potentiaalia on selkeästi nähtäväissä ”pienellä” vaivalla.

Muita tasapainotuskeinoja

Kannatamme luottamushenkilöpalkkioiden alentamista toistaiseksi 25%:lla sekä valtuustoinfojen muuttamista palkkiottomiksi tilaisuuksiksi (niistä kuitenkin maksettaisiin edelleen korvaukset ansionmenetyksestä ja matkakuluista).

Kunnan tulorahoituksen kehittäminen

Kunnan tulorahoituksessa ainoastaan palvelumaksujen (esim. rakennusluvat) ja käyttökorvausten (esim. vesi) kautta voidaan välittömästi vaikuttaa tulorahoitukseen. Näitä tuloeriä on syytä taloustoimikunnassakin sivuta, tosin viimeaikaisten korotusten (vesi, maa-ainesluvat ym.) vuoksi pelivaraa ei välttämättä ole.

Tulorahoitusta arvioitaessa tärkeintä olisi arvioida taloustoimikunnassa käsiteltävien keinojen vaikutusta lyhyellä ja pitkällä aikavälillä kunnan tärkeimpiin tulorahoituksen tekijöihin: väestörakenteeseen sekä yritystoimintaan. Sellaisia ratkaisuja, jotka heikentävät tai hidastavat väestön ja yritystoiminnan suotuisaa kehitystä, tulisi arvioida hyvin kriittisesti ennen kuin niitä suositellaan toimeenpantavaksi.

3 § Asukasvalintakriteerit kuntakonsernin vuokra-asuntoihin

Aihetta käsiteltiin kokouksessamme 11.2.2018 §6.

Ilkka kertoi, että kunnassa ei ole olemassa strategisia linjauksia siitä, miten kunnan (asuin-)kiinteistömassaa tulisi hyödyntää ja kehittää. Todettiin, että aihe on varsin moniulotteinen ja kompleksinen ja vaatisi perinpohjaista tarkastelua. Pääasia kuitenkin, että kunnassa rakennetaan.

4 § Ryhmän talouskatsaus

Tilin saldo 8.8.2018 oli 914,48€. Lähes kaikki olivat maksaneet ”puolueveron”. Päätettiin, että Tuomas selvittää kunnalta saisiko jatkossa puolueveron tilitettyä automaattisesti palkkioiden maksun yhteydessä Meidän Tammelan tilille.

5 § Koirapuisto

Koirapuisto ei vaikuta etenevän. Todettiin, että jotta asia etenisi johonkin suuntaan, voitaisiin omatoimisesti tehdä alustavaa listaa mahdollisista sijoituspaikoista ja olla sen jälkeen yhteydessä niin kuntaan kuin muihinkin toimijoihin (koiraharrastajat, omakotiyhdistys ym.). Tero lupasi listata mahdollisia paikkoja.

6 § Muut asiat

Kunnan maksamiin yksityistie- ja vesihuoltoavustuksiin liittyen pohdittiin seuraavaa:

  • Millä tasolla vesitaksat ovat tällä hetkellä eri puolilla kuntaa, sillä kaikille ei tule ”kunnanvesi” vaan vesi- ja jätevesihuollosta vastaa paikallinen vesiyhtiö?
  • Minkälaisia yksikkömaksuja yksityisteiden varrella vakituisesti asuvat ja toisaalta mökkiläiset maksavat. Paljonkohan olisi ”keskimääräinen” maksurasite per vuosi esimerkiksi omakotiasujalle?

7 § Kokouksen päättäminen.

Ilkka päätti kokouksen klo. 19:24

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.