VALTUUSTOALOITE 19.3.2018 / Tulo- ja lähtömuuttajakyselyn käynnistäminen

Toinen valtuuston kokouksessa 19.3.2018 jättämistämme aloitteista oli tulo- ja lähtömuuttajakyselyn käynnistämiseen tähtäävä aloite. Kuluneen vuosikymmenen ajan #Tammela’n haasteena on ollut laskeva väkilukutrendi. Asiaan tulee suhtautua riittävällä vakavuudella ja selvittää perinpohjaisesti asiaan vaikuttavat syyt, jotta voimme käynnistää juuri oikeita toimenpiteitä asiantilan parantamiseksi.

Aloite on tällä hetkellä kunnanjohtajalla valmistelussa.

20180319 Valtuustoaloite – Tulo- ja lähtömuuttajaselvitys

Aloitteen lopputulos (päivitys 23.3.2021)

Kunnanvaltuusto päätti v. 2019, ettei kyselyä toteuteta. Kuitenkin 23.3.2021 kunta tiedotti käynnistäneensa selvityksen tulomuuton syistä. Tämä valtuustoaloite onkin hyvä esimerkki siitä, että valtuustoaloitteilla voi vaikuttaa, vaikka juuri päätöksentekohetkellä ne eivät johtaisikaan konkreettisiin toimenpiteisiin.

KHALL 20.05.2019 § 142

”Valtuustoaloitteessa esitettiin tulo -ja lähtömuuttajakyselyn käynnistämistä Tammelan kunnassa.

Kunnassa on tiedostettu asukasmäärän lasku ja vuosittain tehdään muuttoliiketilastointia. Tilastoinnin kautta ei kuitenkaan saada tarkempaa tietoa asukkaiden tulo- ja pois muuton syistä. Muuttajakyselyn toteuttaminen on kustannuksiltaan noin 7000 euron menoerä. Mikäli jatkossa halutaan muuttajatutkimus toteuttaa, on talousarvioon varattava kyseinen määräraha.”

KVALT 27.05.2019 § 47

”Kunnanvaltuusto päättää

  1. ettei muuttajakyselyä toistaiseksi hankita ja
  2. aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus.”

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.