Valtuustoaloite 19.6.2017 – Veneen ja veneilyliivien hankkiminen

Susanna Vähä-Herttua (VAS) oli valmistellut liitteenä olevan aloitteen, jonka Ilkka ja Katariina myös allekirjoittivat.

Aloite ei johtanut toimenpiteisiin ja se todettiin loppuunkäsitellyksi kunnanvaltuustossa 13.11.2017.

20170619 Valtuustoaloite veneen ja veneilyliivien hankkimisesta, Susanna Vähä-Herttua ym. MeTa Ilkka ja Katariina

Käsittely kuntahallinnossa

Kunnanvaltuusto § 58 19.06.2017
Kunnanhallitus § 232 21.08.2017
Tekninen lautakunta § 47 20.09.2017
Kunnanhallitus § 303 30.10.2017
Kunnanvaltuusto § 92 13.11.2017

 

VALTUUSTOALOITE VENEEN JA VENEILYLIIVIEN HANKKIMISESTA / SUSANNA VÄHÄ-HERTTUA YM.

KVALT 19.06.2017 § 58

Valtuutettu Susanna Vähä-Herttua luki hänen ja 7 muun valtuutetun ja varavaltuutetun allekirjoittaman valtuustoaloitteen, joka koskee veneen ja veneilyliivien hankkimista kuntalaisten ja matkailijoiden käyttöön.

Aloite on liitteenä.

Päätös:

Kunnanvaltuusto päätti lähettää valtuutettu Susanna Vähä-Herttuan ym. tekemän valtuustoaloitteen kunnanhallituksen valmisteltavaksi.

 

KHALL 21.08.2017 § 232

Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 14.8.2017 valtuuston täytäntöönpanopäätöksen kohdalla, että kunnanhallitus päättää, että valtuustoaloite käsitellään kunnanhallituksen 21.8.2017 kokouksessa.

Valmistelija:

Hallintojohtaja Anitta Hietaniemi, puh. 050 569 7500.

Asianhallintasihteeri Minna-Liisa Mäkilä, puh. 050 5646 562.

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus päättää lähettää valtuutettu Susanna Vähä-Herttuan ym. tekemän valtuustoaloitteen teknisen lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus.

 

TEKLA 20.09.2017 § 47

Venesillan leirintäalueella on ollut välillä kaksikin venettä, joita matkailijat ja kuntalaiset ovat voineet käyttää 5 euroa/h maksua vastaan. Toinen vene on nyt puhki eli käytössä on ollut vain yksi vene. Yleisessä käytössä olevat veneet eivät pysy kauan kunnossa. Venesillalla on myös kunnan hankkimia veneilyliivejä.

Valtuustoaloitteessa esitetään veneen lainausmahdollisuutta, eli tarkoitettaneen ilmaista käyttöä. Veneettä luovutettaessa tulisi joka tapauksessa periä panttimaksu, jonka perimisestä ja pois maksamisesta tulee vaivaa. Vaiva tulisi kunnan korvata Venesillan yrittäjälle.

Liite:

Valtuustoaloite / Vähä-Herttua ym.

Yritysvaikutusten arviointi (Kvalt 66 §, 20.12.2010):

Kysymys: Kyllä Ehkä Ei
Vaikuttaako yritysten kilpailutilanteeseen ? x
Onko päätöksellä vaikutuksia yritysten määrän kehittymiseen ? x
Vaikuttaako päätös positiivisesti työpaikkojen muodostumiseen ? x
Onko palvelu mahdollista ulkoistaa ? x

Valmistelija:

Tekninen johtaja Hannu Jalava, puh. 050 5219 962

Päätösehdotus:

Tekninen lautakunta päättää, että Pyhäjärven rantaan ei erikseen hankita lainattavaa venettä vaan Venesillan leirintäalueen varustuksessa pidetään jatkossakin 1-2 soutuvenettä sekä veneilyliivejä matkailijoiden ja kuntalaisten käytettävissä. Veneitä pyritään uusimaan tarpeen mukaan. Venesillan yrittäjä voi itsenäisesti päättää veneiden vuokrauksesta perittävistä maksuista.

Käsittely kokouksessa

Maanrakennusmestari Heimo Tuomola esitteli asiaa kokouksessa kello 17.30 – 17.37 ja poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

KHALL 30.10.2017 § 303

Valmistelija:

Tekninen johtaja Hannu Jalava, puh. 050 521 9962

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus

1. katsoo valtuustoaloitteen tarkoittaman asian etenevän edellä kerrotuilla toimenpiteillä ja tulleen aloitteena loppuun käsitellyksi,

2. esittää toimenpiteet ja päätökset valtuustoaloitteen käsittelystä kunnanvaltuustolle tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus.

 

KVALT 13.11.2017 § 92

Päätösehdotus:

Kunnanvaltuuston merkitsee toimenpiteet ja päätökset valtuustoaloitteen käsittelystä kunnanvaltuustolle tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.