Valtuustoaloite: Kunnan ja yhdistysten yhteistyön ja tiedottamisen kehittäminen

Jätimme valtuuston kokouksessa 10.2.2020 aloitteen kunnan ja yhdistysten yhteistyön lisäämisestä. Esitämme, että kunta tarjoaisi kopiointipalveluja yhdistysten käyttöön ja vastineeksi kunta voisi tiedottaa ajankohtaisista asioista samoissa tiedotteissa. Näin voitaisiin paremmin tavoittaa sähköisten tiedotuskanavien ulottumattomissa olevat henkilöt.

Lataa aloite PDF:muodossa tästä.

Valtuustoaloite: Kunnan ja yhdistysten yhteistyön ja tiedottamisen kehittäminen

Tammelassa monet kyläyhdistykset julkaisevat kuukausittain kylätiedotteita, joissa tiedotaan kylän toiminta-alueen tapahtumista ja palveluista sekä muista ajankohtaisista asioista. Tiedotteet jaetaan pääsääntöisesti kaikkiin kylän toiminta-alueen kotitalouksiin ja yrityksiin, kesäaikaan usein myös kesäasukkaiden postilaatikoihin. Nykyisellään yhdistykset vastaavat itsenäisesti tiedotteiden kopiointi- ja jakelukustannuksista ja käytännöt vaihtelevat yhdistystoimijasta riippuen.

Forssan kaupungin painatuskeskus palvelee Forssan alueen kylätoimikuntia antamalla kaupunginosayhdistysten ja kylätoimikuntien käyttöön painatuskeskuksensa palveluja enintään 1200 euron arvosta (Forssan Lehti 21.1.2020).

Esitämme, että Tammelan kunta selvittää mahdollisuudet tarjota kunnan kylätoimintayhdistyksille sekä myös muille alueen yhdistystoimijoille kunnan kopiointipalveluja. Palvelulle on syytä neuvotella yhdistystoimijoiden kanssa sopiva katto esimerkiksi vuositasolla. Se voi olla kpl tai EUR -määrään perustuva, sopivin malli selvinnee keskustelujen myötä.

Palvelun ei tarvitse olla vastikkeetonta. Ehdotammekin, että kunta ja yhdistykset ottavat yhteiseksi tavoitteekseen varata kylätiedotteista ja vastaavista tiedotteista sopivaksi katsottu määräala kunnan tiedottamista varten. Kunnan palvelujen ja tiedotteiden siirtyessä yhä voimakkaammin sähköisiin kanaviin, on pidettävä huolta, että myös näiden kanavien ulottumattomissa olevat henkilöt saavat tiedon ajankohtaisista ja tärkeistä asioista. Kylätiedotteet tarjoavat tähän tiedottamiseen erinomaisen kustannustehokkaan kanavan.

Tammelassa 10.2.2020
Meidän Tammela valtuustoryhmä

Muut allekirjoittajat
Mikko Pietilä (KESK)

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.