Valtuustoaloite: Näkyvyyden seurannasta vaikutusten mittaamiseen

Toinen 27.4.2020 jättämistämme aloitteista koski viestinnän vaikuttavuuden mittaamista. Kunta on tehnyt vuodesta 2017 paljon työtä viestinnän kehittämiseksi – on aika selvittää, tuottaako työ tuloksia!

Lataa aloite PDF:muodossa tästä.

Valtuustoaloite: Näkyvyyden seurannasta vaikutusten mittaamiseen

Tammelan kunta on tehnyt vuodesta 2017 alkaen ansiokasta työtä selvittääkseen kuntaan liitettyjä mielikuvia väestön keskuudessa. Vuonna 2017 tehdyssä imagoselvityksessä tunnistettuja positiivisia mielikuvia on järjestelmällisesti pyritty vahvistamaan kunnan monikanavaisessa viestinnässä. Vuonna 2019 kunnan viestintäosaamista vahvistettiin entisestään rekrytoimalla tiedottaja kunnan palvelukseen.

Kunnan medianäkyvyyden seurantaraporttien perusteella (1) työ on kantanut hedelmää, ja kunnan näkyvyys eri viestintäkanavissa on kasvanut systemaattisesti vuosi vuodelta.

Mielestämme kunnan viestinnän onnistumisen mittaamisessa on syytä nousta seuraavalle tasolla. Pelkästään viestinnän kattavuuden mittaamisen lisäksi tulee kunnan ryhtyä mittaamaan viestinnän vaikuttavuutta. Massiivinenkaan viestintäpanostus ei tuota tuloksia, mikäli se ei aiheuta viestinnän vastaanottajissa toivottuja reaktioita.

Suomessa toimii lukuisia yrityksiä, jotka tuottavat mm. tunnettuuteen, mielikuviin ja brändin -mittaamiseen soveltuvia otantakyselyitä. Riittävällä otannalla saadaan tilastollisesti luotettavaa tietoa päätöksenteon perustaksi. Toistamalla tutkimus vuosittain, saamme arvokasta tietoa siitä, mihin suuntaan kunnan tunnettuus ja kuntaan liitetyt mielikuvat ovat kehittymässä.

Tutkimusdatasta saadaan tuotettua mm. demografisiin tekijöihin perustuvia poimintoja, joilla kehitystä voidaan seurata esimerkiksi alueittain, ikäryhmittäin tai vaikkapa perheen koostumuksen mukaan. Tyypillisesti tutkimuksen teettäjä laatii tilaajan kanssa ennakkoon sovitun koosteraportin ja usein tilaaja saa käyttöönsä myös web-pohjaisen palvelun, josta on mahdollista hakea tarkempia osapoimintoja.

Esitämme, että kunta varaa vuoden 2021 talousarvioon sekä vuosien 2022 ja 2023 taloussuunnitelmaan varoja em. tutkimusten teettämiseen.

Tammelassa 27.4.2020

Meidän Tammela valtuustoryhmä


Lähdeviitteet:

1: ”Tammelan kunnanhallitus 27.4.2020 § 118 – Tammelan kunta.” http://tammela.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020644-5. Käytetty 24 huhtik.. 2020.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.