Valtuustoaloite ostolaskudatan avaamiseksi ym.

Jätimme valtuuston kokouksessa 25.11.2019 aloitteen kunnan ostolaskudatan avaamiseksi ja hankintojen alueellisen jakautumisen selvittämiseksi.

Lataa aloite PDF:muodossa tästä.

Valtuustoaloite 25.11.2019

Yksi merkittävimmistä asioista, mitä kunta voi tehdä kunnan elinvoiman ja yrittäjämyönteisyyden parantamiseksi on kunnan omat hankinnat. Paikallisesti, seutukunnallisesti ja laajemmassa mittakaavassa koko maakunnan alueelle keskittyvillä hankinnoilla voimme merkittävästi edistää yritysten toimintaedellytyksiä ja alueiden yritysmyönteisyyden positiivista kehitystä.

Hankintatoimen avoimuutta ja läpinäkyvyyttä niin yrittäjien, kuntalaisten kuin luottamushenkilöiden näkökulmasta voidaan lisätä merkittävästi julkaisemalla ostolaskudata avoimesti tietoverkossa. Kunnan päätöksenteon ja toimintatapojen avoimuudella rakennetaan parempaa luottamusta ja edistetään demokratian toteutumista niin kunnan päätöksenteossa kuin käytännön toiminnassa.

Hankintojen kehittämistyön ”lähtölaukaukseksi” esitämme, että

1. Tammelan kunta selvittää, miten kunnan omat hankinnat ovat jakautuneet seuraaville alueille:

  • Tammelan kunta
  • Forssan seutukunta
  • Hämeen maakunta
  • Muu Suomi
  • Ulkomaat

Jotta voimme arvioida hankintatoimen alueellisia muutoksia pitkäjänteisesti, tulee selvitys laatia n. 10 vuoden ajanjaksolta jossa alueellista hankintajakaumaa tarkastellaan vuosittain.

2. Selvityksen pohjalta laaditaan toimenpide-ehdotukset siitä, miten hankintojen alueellista kohdistamista voidaan entisestään parantaa ja näin edistää alueella toimivien yritysten menestystä.

3. Tammelan kunta liittyy Handata -palveluun tai vastaavaan, jonka avulla kunnan ostolaskudata voidaan julkaista avoimesti verkossa.

Ostolaskudatan julkaisemisesta on annettu joulukuussa 2016 Kuntaliiton ja 6Aika kaupunkien yhteisesti laatima suositus julkaistavan datan sisällöstä ja formaatista:

https://www.kuntaliitto.fi/ajankohtaista/2016/kunnille-ohje-ostolaskujen-avaamisesta-avoimena-datana

Suosituksen mukainen julkaisu mahdollistaa vertailtavuuden muihin kuntiin, ja helpottaa tulkintaa. Ostolaskutietojen julkaisemiseen liittyvät tekniset ratkaisut ovat jo olemassa (esim. Handata-palvelu). Tekniset haasteet tai kustannukset eivät aseta ylitsepääsemättömiä esteitä tietojen julkaisemiselle.

Yhteenvetona toteamme, että kunnan tulee olla kaikissa toiminnoissaan mahdollisimman avoin ja luottamusta herättävä. Nämä arvot on kirjattu myös Tammelan kunnanvaltuuston hyväksymään kuntastrategiaan. Toimimalla aloitteen mukaisesti lisäämme päätöksenteon avoimuutta ja lisäämme veronmaksajien luottamusta päätöksentekoa ja kunnan toimintaa kohtaan.

Tammelassa 25.11.2019
Meidän Tammela valtuustoryhmä

Muut allekirjoittajat
Minna Nissilä (KESK)
Eero Pura (KESK)
Anne Ylitalo (KESK)
Maija-Stiina Rahkonen (KESK)
Tuomo Tuovinen (KESK, sit.)
Mikko Pietilä (KESK)
Kati Leino (PS)
Jan Löfstedt (VIHR)

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.