Valtuustoaloite: Tukkuhinnasto veden suurkuluttajille

Toinen kunnanvaltuuston kokouksessa 27.5.2019 jättämistämme aloitteista liittyi kunnan vesimaksuihin, vesihuoltoyhtiöiden avustuksiin sekä elinkeinotoiminnan tukemiseen. Niin hienolta kuin vesimaksujen harmonisointi kunnan vesitaksojen kanssa avustusten edellytyksenä kuulostaakin, asia ei ole ollenkaan niin yksinkertainen ja sillä on vaikutuksia myös kunnan yritysmyönteisyyteen ja elinvoimaan.

Kuten aina, valtuustoaloite lähetettiin kaikille kunnanvaltuutetuille etukäteen tutustuttavaksi ja jokaiselle tarjottiin mahdollisuus osallistua aloitteeseen.

Valtuustoaloite: Tukkuhinnasto veden suurkuluttajille

Tammelan kunnan tekninen lautakunta on kokouksessaan 10.10.2018 § 45 tehnyt seuraavan päätöksen:

“Tekninen lautakunta päättää

  1. että vesihuoltoyhtiöiden tulee korjata talouttaan myös asiakkailta perittävillä perus- ja käyttömaksuilla eikä yksin kunnan avustuksella. Asiakkailta perittävien maksujen tulee olla vähintään samalla tasolla kuin kunnan vesihuoltolaitoksen maksut ovat”

Tekninen lautakunta on 13.2.2019 § 4 tarkentanut em. linjausta vielä seuraavasti:

“Tekninen lautakunta päätti

  1. vaatia vesihuoltoyhtiöiltä kassavirtalaskelman (menot, tulot, lainan määrät, lainanlyhennykset) seuraaville viidelle vuodelle vuosittain esitettynä.
  2. vaatia kolmen vuoden vesimaksujen korotussuunnitelman m3 osalta.”

Katsomme, että teknisen lautakunnan linjaukset ovat kunnan asukkaiden tasapuolisen kohtelun kannalta erinomaisia, sillä niiden ansioista riski kunnan vesihuoltoavustusten käyttämisestä hintojen subventoimiseen kyseisten yhtiöiden toiminta-alueilla poistui.

Asian kääntöpuolena on kuitenkin se, että yhtiöiden on nyt käytännössä mahdotonta antaa alueillaan sijaitseville yrityksille, jotka tarvitsevat toimintaansa huomattavia määriä vettä, minkäänlaisia volyymialennuksia. Käytännössä runsaasti vettä käyttävien yritysten kustannukset tulevat nousemaan merkittävästi lähivuosina harmonisoinnin takia.

Forssan kaupungin omistama Vesihuoltoliikelaitos päätti jo vuosia sitten alentaa suurimpien asiakkaidensa laskutuskertoimia elinkeinopoliittisin perustein. (FL 11.1.2013). Edellytämme vastaavaa yritysmyönteistä ja joustavaa elinkeinopolitiikkaa myös Tammelassa.

Naapurissamme Forssassa veden perustaksat ovat tällä hetkellä Tammelaa edullisemmat: vesi 1,79€ ja jätevesi 2,62€/m3 (sis. alv.). Tammelassa 1,89€ ja 2,88€. Ero hinnoissa ei ole kovin suuri, mutta lisäksi Forssa myöntää mainittua “tukkualennusta” alueellaan. Vettä runsaasti käyttäville toimijoille asia on hyvinkin merkityksellinen ja sillä on vaikutuksia myös kunnan houkuttelevuuteen vesi-intensiivisen elinkeinotoiminnan näkökulmasta.

Esitämmekin, että Tammelan kunta ryhtyy pikaisesti toimiin ottaakseen käyttöön “tukkualennuksen” tai jonkin vastaavan keinon, jolla kuntamme vettä runsaasti käyttävät yritykset ym. toimivat olisivat vähintäänkin tasavertaisessa kilpailuasemassa veden hinnan suhteen verrattaessa lähiseutumme muiden kuntien toimijoihin.

Tammelassa 27.5.2019

Jälkikirjoitus 28.5.2019

Forssan Lehti uutisoi 28.5., että Forssa nostaa vesitaksojaan 1.9.2019 alkaen 7%. Uudet hinnat ovat silloin 1,91€/m3 puhtaan veden osalta ja 2,80€/m3 jäteveden osalta. Kuluttajataksoissa erot Tammelaan ovat korotuksen jälkeen siis melko nimelliset.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.