Valtuustoaloite: Valtuuston varapuheenjohtajien lukumäärä

Kunnanvaltuuston kokouksessa 27.5.2019 jätimme kaksi valtuustoaloitetta. Tässä niistä ensimmäinen liittyen valtuuston varapuheenjohtajien määrään. Kuten aina, valtuustoaloite lähetettiin kaikille kunnanvaltuutetuille etukäteen tutustuttavaksi ja jokaiselle tarjottiin mahdollisuus osallistua aloitteeseen.

Valtuustoaloite: Valtuuston varapuheenjohtajien lukumäärä

Tammelan kunnassa oli käytössä kolmen valtuuston varapuheenjohtajan malli vuodesta 1993 alkaen aina edellisen valtuustokauden loppuun, 31.5.2017 asti. Yhteensä noin 24 vuoden ajan.

Kunnanvaltuuston kokouksessa 29.5.2017 väistyvä kunnanvaltuusto päätti, että kunnanvaltuuston varapuheenjohtajien määräksi muutetaan kaksi. Vanha valtuusto käytännössä lukitsi uuden valtuuston kädet asiassa ja tämä päätös vaikutti myös silloin käynnissä olleiden luottamuspaikkaneuvotteluiden ilmapiiriin.

Olemme vahvasti sitä mieltä, että yhteistyötä, avoimuutta ja toiminnan läpinäkyvyyttä heikentäviä muutoksia kunnan hallintorakenteisiin ei pidä tehdä. Kolmas varapuheenjohtaja on käytännössä mahdollistanut sen, että myös pienryhmien ääntä kuullaan hallituspöydässä ja että tieto kulkee tarvittaessa myös myös toiseen suuntaan.

Esitämme, että kunnanhallitus ryhtyy tarvittaviin toimiin muuttaakseen hallintosääntöä siltä osin, kuin siinä määrätään valtuuston varapuheenjohtajien määrästä. Mielestämme paras lähtökohta uudistukselle olisi, että uudella valtuustolla olisi aina vapaat kädet valita parhaaksi katsomansa varapuheenjohtajiston kokoonpano hyvässä hengessä neuvotellen, ilman edellisen valtuuston asettamia rajoitteita.

Käytännössä muutos voitaisiin toteuttaa esimerkiksi siten, että hallintosäännön 5 §:n ensimmäinen kappale ”Kunnanvaltuustossa on puheenjohtaja sekä ensimmäinen ja toinen varapuheenjohtaja” voitaisiin muuttaa esimerkiksi muotoon ”Kunnanvaltuustossa on puheenjohtaja sekä kunnanvaltuuston tarpeelliseksi katsoma määrä varapuheenjohtajia”.

Asia tulee valmistella ja saattaa kunnanvaltuuston päätettäväksi hyvissä ajoin ennen seuraavia kuntavaaleja ja niiden jälkeen käynnistyviä luottamuspaikkaneuvotteluita.

Tammelassa 27.5.2019

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.