Valtuustoaloite: Varhaiskasvatuksen maksusitoumus

Jätimme Tammelan kunnanvaltuuston kokouksessa 27.4.2020 aloitteen varhaiskasvatuksen maksusitoumuksen vaikutusten selvittämisestä, sekä varhaiskasvatuksen seudullisen yhteistyösopimuksen laatimisesta.

Lataa aloite PDF:muodossa tästä.

Valtuustoaloite: Varhaiskasvatuksen maksusitoumus

Tammelan varhaiskasvatuksen palvelut ovat tällä hetkellä keskittyneet pääsääntöisesti Kirkonkylälle, Riihivalkamaan ja Portaaseen, joissa toimii sekä kunnan ylläpitämät varhaiskasvatuksen toimipisteet että valtaosa perhepäivähoitajista (1). Erityisesti kunnan reuna-alueilla asuvien perheiden osalta varhaiskasvatuksen palvelut ovat heikosti tavoitettavissa, johtuen pitkistä etäisyyksistä ja paikallisen lähipalvelun puuttumisesta.

Tammelan kunnan työpaikkaomavaraisuus on matala, v. 2017 työssäkäyvistä noin 63% matkusti töihin Tammelan ulkopuolelle ja osuus on kasvanut koko 2000 -luvun (2). Käsityksemme mukaan Forssan ohella merkittävimpiä työssäkäyntisuuntia ovat Hämeenlinna, Tampere ja Helsinki. Erityisesti reuna-alueilla, missä varhaiskasvatuksen palveluita on muutenkin heikommin tai ei ollenkaan saatavilla lähipalveluina, suhteellisesti suurempi osa työmatkaliikenteestä suuntautuu muualle kuin Tammelan kirkonkylän suuntaan.

Varhaiskasvatuksen toimipisteiden sijainnista johtuen, lasten päivähoidon vaatima kuljetusten järjestely aiheuttaa huomattavia haasteita perheille. Pitkät, ja työpaikan näkökulmasta väärään suuntaan ohjautuvat kuljetusmatkat vähentävät perheiden käytettävissä olevaa vapaa-aikaa sekä lisäävät autoilun kustannuksia ja ympäristöpäästöjä. Nämä seikat lisäävät perheiden henkistä, taloudellista sekä ympäristökuormitusta.

Kunnan myöntämällä varhaiskasvatuksen maksusitoumuksella perheet voisivat hakea varhaiskasvatuksen paikkaa myös Tammelan ulkopuolelta, mikäli se sopisi paremmin perheelle, huoltajien työajat ja työmatkojen suunnat huomioiden. Maksusitoumusta ei myönnettäisi automaattisesti, vaan päätöksenteon perustana tulisi olla huolellinen, kunkin perheen yksilöllisen tilanteen kokonaisarviointi.

Esitämme, että Tammelan kunta selvittää varhaiskasvatuksen maksusitoumuksen käyttöönoton vaikutukset mm. seuraavista näkökulmista: lapsen etu, vaikutukset varhaiskasvatuksen palveluverkon käyttöasteeseen ja henkilöstöön, kunnan vetovoima, perheiden arjen sujuvoittaminen sekä taloudelliset vaikutukset kunnalle.

Lisäksi esitämme, että Forssan seutukunnat yhdessä selvittävät yhteisen varhaiskasvatuksen maksusitoumussopimuksen laatimista. Sopimuksella seutukunnat mahdollistaisivat seudun sisäisesti muuttaville varhaiskasvatuksen hoitosuhteen jatkumisen entisessä kotikunnassa, vaikka asuinkunta muuttuisi. Vastaavasti sopimuksella mahdollistettaisiin varhaiskasvatuksen aloittaminen tulevassa kotikunnassa, vaikka itse muutto tapahtuisikin myöhempänä ajankohtana. Vastaava malli on käytössä esimerkiksi Tampereen kaupunkiseudulla (3).

Tammelassa 27.4.2020
Meidän Tammela valtuustoryhmä

Muut allekirjoittajat
Heikki Vainio (SDP)


Lähdeviitteet:

1: ”Perhepäivähoito – Tammelan kunta.” https://www.tammela.fi/asuminen/palvelut-2/varhaiskasvatus-ja-koulutus/varhaiskasvatus/perhepaivahoito/. Käytetty 17 huhtik.. 2020.

2: ”Työlliset muuttujina Alue, Pendelöinti, Koulutusaste, Ikä, Vuosi ….” 3 lokak.. 2019, http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/sq/8be591c2-3f29-4d8d-a421-2c4c0664b53b. Käytetty 17 huhtik.. 2020.

3:  ”Tampereen kaupunkiseudun sopimus … – Kangasala.” https://www.kangasala.fi/varhaiskasvatus-ja-opetus/varhaiskasvatus/hae-varhaiskasvatukseen/hakeminen/tampereen-kaupunkiseudun-sopimus-varhaiskasvatuspaikkojen-joustosta/. Käytetty 17 huhtik.. 2020.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.