Valtuustoaloite: Yritysmyönteinen kunta

Forza Forssan Seutu raportin kansikuva

Kaikissa Lounais-Hämeen kunnissa on eri aikoina tehty aloitteita yritysmyönteisyyden edistämiseksi. Toisinaan toimeen on tartuttu, ja toisinaan hyvätkin mallit ovat jääneet pois käytöstä. Alueen yrittäjäjärjestöt ovat hyvin huolissaan alueen elinvoiman kehittymisestä ja yritysmyönteisyydestä.  

Me Tammelan kunnanvaltuutetut ja varavaltuutetut esitämme, että seutukunnallamme aloitetaan joukko toimenpiteitä, jotta alueellamme toimivien ja tänne muuttoa harkitsevien yritysten näkemys alueemme elinvoiman kasvattamiseksi saadaan paremmin kuulluksi.  

Esitämme, että seutukuntamme kaikissa kunnissa ryhdytään seuraaviin toimenpiteisiin:

  1. Perustetaan seudulle elinvoimatoimikunta, johon otetaan mukaan vähintään yrittäjäjärjestöjen edustajat jokaisesta kunnasta, kunnanjohtajat, Forssan Yrityskehitys Oy:n edustus sekä jokaisesta puolueesta yksi seudullisesti nimetty edustaja. Elinvoimatoimikunta sitouttaa kuntapäättäjiä elinvoiman edistämiseen ajankohtaista tietoa välittämällä. Jokaisesta kunnasta nimetään vastuuhenkilö elinvoimayhteistyön käynnistämiseen (ei seudullisesti Fykin tehtäväksi).
  2. Kootaan seutukunnalle yhteinen elinvoimaohjelma, jossa otetaan huomioon alueen eri toimijoiden mielipiteet mahdollisimman laajasti. Jokainen kunta laatii elinvoimaohjelmaan seutukunnallisen osan lisäksi omaa kuntaa koskevan osion.
  3. Järjestetään säännöllisesti kunnittain yrittäjien, yrittäjäyhdistyksien, kuntapäättäjien ja kuntajohdon välisiä tapaamisia.
  4. Tarkastellaan seutukuntamme kunnissa nykyisin käytössä olevia yritysvaikutusten arviointeja ja kehitetään niistä yksi paremmin tarkoitustaan palveleva seutukuntamme yhteinen “Vorssan seudun malli”. Mallin valmistelussa hyödynnetään yrittäjien osaamista.
  5. Asetetaan tavoite ja mittarit, millaisia tuloksia haluamme saada elinvoimaohjelmassa ja eri kyselyissä kuten Yrittäjien kuntabarometrissa.

Elinvoimaohjelmassa on mahdollista sopia esimerkiksi, että

  1. Viranhaltijat ovat velvollisia ottamaan jo valmisteluvaiheessa yhteyttä yrityksiin, kun niitä koskevia merkittäviä päätöksiä tai lausuntoja valmistellaan.
  2. Kunnat parantavat julkisista hankinnoista tiedottamista ja edistävät yleisesti hankintatiedottamistaan myös hankintarajojen alle jäävistä hankinnoista.
  3. Forssan Yrityskehitys Oy:n toimintaan ja palveluihin panostetaan.

Yritysvaikutusten arviointia on monissa kunnissa kuten Liedossa ansiokkaasti viety eteenpäin. Ehdotammekin eri malleihin tutustumisen pohjalta, että ”Vorssan seudun malli” rakennettaisiin portaittaisena. Portaittainen malli tarkoittaisi sitä, että tietyissä sovituissa rutiinipäätöksissä yritysvaikutusten arviointia ei olisi tarpeen tehdä, mutta muissa suunnitelmissa ja päätöksissä arviointi tehtäisiin sovittavan käytännön mukaan ja tarpeellisessa määrin asiantuntijalausuntoja tai jopa työryhmiä hyödyntäen. Strategisen tason päätöksissä yritysvaikutusten arviointi olisi osa strategioiden ja linjausten sisältöä. Arvioinnin laajuus riippuisi päätettävän asian vaikuttavuudesta.

Olennaista yritysvaikutusten arvioinnissa on selkeyttää päätöksentekoa seutukunnallisesti ja antaa signaali siitä, että yrittäjiä arvostetaan ja yritysvaikutukset otetaan aidosti huomioon päätöksenteossa. Pitää avoimesti olla tiedossa, miten yritysvaikutusten arviointi on toteutettu ja millaisiin taustaoletuksiin se perustuu.

Haluamme myös tuoda esille, että yritysvaikutusten arviointi ei tarkoita sitä, että päätöksiä tehtäisiin yritysten ehdoilla. Arvioinnin tarkoitus on varmistaa, että päätöksentekijä tunnistaa elinvoiman kehittämisen myös yritysten näkökulmasta. Elinvoimatoimikunta kerää tietoa ja palautetta arvioinneista, jotta oppimisen kautta voidaan toimintaa kehittää ja tukea seutukunnan menestymistä tulevaisuudessa.

Tämä aloite on kaikkien seudun kuntien yrittäjäyhdistysten hyväksymä ja aloitetta viedään eteenpäin kaikissa kunnissa. Aloitteen toteuttamiseksi Hämeen Yrittäjien Forssan seutukuntaa edustava varapuheenjohtaja voi toimia elinvoimatoimikunnan kokoonkutsujana.

Tammelassa 31.5.2021

Allekirjoittajat

Valtuutetut Taito Syrjälä, Ismo Ojansuu, Heikki Vainio, Jan Löfstedt sekä varavaltuutettu Niina Honkala
Keskustan valtuustoryhmä
Kokoomuksen valtuustoryhmä
Meidän Tammela valtuustoryhmä
Perussuomalaisten valtuustoryhmä

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.